Nyheter

WLTP-värden påverkar beskattningen av husbilar

Från den 1 september 2019 är det krav på att vissa husbilar ska vara testade med en ny metod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukningen, ett så kallat WLTP-värde.

Det blir nu krav på att vissa husbilar ska vara testade med en ny metod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, ett så kallat WLTP-värde. Reglerna träder i kraft den 1 september och innebär att husbilens WLTP-värde kommer att ligga till grund för beskattning. Husbilar som redan är registrerade påverkas inte av de nya reglerna.

Den nya EU-förordningen handlar om att vissa nyregistrerade husbilar ska ha ett registrerat WLTP-värde i vägtrafikregistret. Det blev obligatoriskt för personbilar och vissa mindre lätta lastbilar den 1 september 2018.

De husbilar som berörs är de som omfattas av EU-lagstiftningen för avgasutsläpp för lätta fordon. (EU-förordning 715/2007).

WLTP, Wordwide harmonised Light vehicles Test Procedure, är utvecklad för att ge värden som bättre stämmer överens med verklig körning. Den gamla testmetoden, NEDC, New European Driving Cycle, har inte gett värden som är representativa vid verklig körning.

– Husbilsköpare ska vara uppmärksamma på att WLTP-värdet kommer att påverka beskattningen för helt nya husbilar. Därför bör man kolla utsläppsvärdet med sin återförsäljare, säger Jonny Geidne på Transportstyrelsen.

Övergångsregler
I lagstiftningen för WLTP finns övergångsregler fram till och med år 2021. Reglerna innebär att tillverkaren för vissa kategorier av fordon under en övergångsperiod, även måste ta fram fordonets koldioxidvärde enligt den tidigare metoden NEDC. Detta betyder att en WLTP-testad husbil kommer att bli beskattad utifrån något av följande alternativ:

En husbil som bara har ett WLTP-värde kommer att bli beskattad utifrån det värdet
En husbil som även har ett NEDC-värde kommer att bli beskattad utifrån det värde som är lägst av NEDC och WLTP (vanligen NEDC) om husbilen tas i trafik första gången senast 31 december 2019
För fordon som tas i trafik första gången från och med den 1 januari 2020 gäller nya skatteregler som innebär att det värdet som är högst av NEDC och WLTP gäller för beskattning (vanligen är det WLTP).

Det sker alltså inga ändringar i reglerna för fordonsbeskattning, däremot ändras värdena som används som utgångspunkt i beskattningen genom EU-förordningen 715/2007.Det innebär att fordonsskatten fastställs utifrån nya värden och att skattebeloppet därför blir annorlunda än tidigare.

– Vi har tidigare lämnat felaktiga uppgifter om att beskattningen av husbilar inte påverkas och det beklagar vi, säger Jonny Geidne.