Nyheter

Karin Palmblad ny säkerhetschef på Ramboll

Karin Palmblad tillträder som säkerhetschef på Ramboll i Sverige med ansvar för säkerheten både vad gäller lagkrav, krisberedskap och det som handlar om personsäkerhet för Rambolls anställda. Karin kommer senast från Trafikverket där hon de senaste 10 åren arbetat med och ansvarat för säkerhet och riskfrågor.

Förutom att ansvara för säkerheten på ett övergripande plan kommer Karin att delta i och leda kundprojekt med koppling till risk och säkerhet.

– Frågan om säkerhet och resilience har blivit allt mer komplex, inte minst med tanke på den tekniska utvecklingen och ökade lagkrav. Det är stora och viktiga samhällsfrågor som vi vill förbättra oss inom, därför känns det mycket bra att vi har rekryterat Karin som har denna kunskap. Det känns tryggt, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll Sverige.

Karin Palmblad har gedigen erfarenhet av säkerhet och riskhantering. Hon har bland annat arbetat på Beredskapsenheten inom Länsstyrelsen i Östergötland, som projektledare för svenska nationella ambulansflyget på Luftfartsstyrelsen/Transportstyrelsen och på Banverket och Trafikverket med säkerhet i ett brett perspektiv samt riskhantering.

– Jag vill att mitt arbete ska kännas meningsfullt för liv och samhälle. En av anledningarna till att jag valde Ramboll är att jag får jobba med kombinationen av förebyggande insatser, snabba puckar när incidenter tyvärr sker och sedan ta lärdomar och utveckla mot en säkrare och mindre riskfylld verksamhet. Där människan, samhället och livet är i fokus trivs jag och det är det som lockar med Ramboll, säger Karin Palmblad.