Nyheter

178 miljoner kronor till utbyggnaden av flytande biogas för tunga fordon

Energimyndigheten möjliggör nu en samlad demonstration av flytande biogas som drivmedel för tunga fordon. Både lastbilar, bussar och fartyg ingår i satsningen.

Energimyndigheten satsar nu i samarbete med innovationsklustret Drive LBG på en rad nya investeringar som ska introducera flytande biogas (LBG) på marknaden och demonstrera den senaste tekniken inom området. Hittills har Energimyndigheten beslutat om stöd till fem produktionsanläggningar, fem tankstationer, två bunkringsstationer för fartyg, tio långfärdsbussar och 159 LBG-lastbilar. Stödet om totalt 178 miljoner kronor fördelas via Drive LBG som även följer upp satsningarna och ansvarar för dokumentation och rapportering.

– Genom denna satsning löser vi den klassiska ”hönan och ägget”-situationen när ett nytt drivmedel ska introduceras på marknaden. De som investerar i ny produktionskapacitet kan vara trygga med att det kommer att finnas kunder till LBG samtidigt som progressiva åkerier som satsar på klimatvänliga transporter kan vara säkra på att det finns LBG att tanka, säger generaldirektör Robert Andrén.

Första gången tekniken demonstreras i stor skala
För att biogasen ska övergå i flytande form måste den kylas ner till minus 161 grader Celsius. Det finns idag teknik framtagen för att producera, distribuera och använda LBG, men hittills har tekniken inte demonstrerats samlat i full skala på samma sätt som i den nu aktuella satsningen.

– Jag hoppas att Drive LBG kan bli ett internationellt skyltfönster för ny LBG-teknik genom denna världsunika satsning säger Johan Laurell, föreståndare på Drive LBG. Under hösten kommer vi att ta in ytterligare intresseanmälningar om LBG-lastbilar för de åkerier som vill visa vägen mot det fossilfria samhället.

Flytande biogas – ny möjlighet för tunga transporter
Biogas är ett drivmedel med mycket låga utsläpp av växthusgaser och som samtidigt uppvisar låga utsläpp av partiklar och kväveoxider. Biogas används i dag i komprimerad form främst av personbilar och lätta transportbilar, men har hittills inte varit konkurrenskraftig för tunga fordon. Under senare år har teknik utvecklats för att kyla ner biogasen så att den blir flytande och därmed öppnas möjligheten att använda gasen för tunga transporter både till land och till sjöss.

För mer information, se www.drivelbg.se