Nyheter

Pascalidou till näringslivet: ”Utnyttja potentialen!”

Hon är Jernspirans nya ambassadör och brinner för prisets grundtes: mångfald och hållbarhet. Men Alexandra Pascalidou ser att det finns ett enormt utrymme för förbättringar:

– För många gör för lite. De här frågorna tenderar att stanna på pappret.

Du har valt att engagera dig som ambassadör och jurymedlem i Jernhusens eventtävling som prisar företag och organisationer som arbetar med hållbarhet, mångfald och socialt ansvarstagande. Varför?
– För att hållbarhetsplanerna ska lämna pappret och få vingar krävs att vi är många som engagerar oss och att vi tillsammans lyfter fram förebilder, föredömen och goda exempel.

Vilka kan vara med och tävla?
– Jernspiran prisar de som vill göra skillnad, som jobbar för både mångfald och miljö. Som visar socialt ansvarstagande. Jernspiran utmanar alla företag och organisationer att visa hur just de gör världen bättre.

Hur känns det att vara en del av Jernspiran?
– Det är en ynnest att få vara en del i detta arbete, att få uppmuntra, inspirera, synliggöra och möjliggöra. Jag applåderar alla initiativ, ambitioner och aspirationer som ämnar göra denna värld värdigare för fler.

Hur tycker du företag och organisationer agerar i dag?
– Hållbarhets- och mångfaldsfrågor har en tendens att stanna på pappret. Det är dags att gå från ord till handling.

Om Jernspiran
Jernspiran är fastighetsbolaget Jernhusens årliga eventtävling som belönar företag och organisationer som vill driva förändring och har ett starkt engagemang i viktiga hållbarhets- och samhällsfrågor. Syftet är att lyfta initiativ för en bättre värld och samtidigt bidra till meningsfulla resenärsupplevelser. I prispotten ligger event- och reklamytor på en av Sveriges största centralstationer.

Jernspiran.se är öppen för bidrag 9 september till 9 oktober
För att tävla beskriver man sin bästa idé till ett event som visar upp hur man gör skillnad. En vinnare och en hederspristagare utses och får varsin eventyta och utvalda reklamytor upp till en vecka på en av centralstationerna i Stockholm, Göteborg eller Malmö under våren 2020.

Jernspirans jury 2019:
Alexandra Pascalidou, journalist, författare och föreläsare (NY)
Erik Modig, forskare vid Handels, Center for Consumer Marketing (NY)
Christina Knight, creative på The Amazing Society, författare och föreläsare (NY)
Fredrik Svedjetun, chefredaktör Resumé och Dagens Media
Anders Lindén, vd Tango Brand Alliance
Kjell Hasslert, styrelseordförande Jernhusen
Arvid Axland, byråpartner Pool, författare och föreläsare
Ann Hermansson, marknadsansvarig Jernhusen Media

Alexandra Pascalidou har en framträdande roll i årets tävlingsfilm som producerats av byrån Klapp.co.