Nyheter

Q-Park blir Aimo Park

Det japanska företaget Sumitomo Corporation har genom förvärv blivit ensam ägare till Q-Park i Sverige, Norge och Finland. Det innebär att Q-Park byter namn till Aimo Park, men framförallt att Nordens ledande parkeringsbolag nu står än bättre rustade för den förändringsresa man redan påbörjat. Aimo Parks vision är att bidra till en sund samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster inom mobilitet som gör vardagen enklare.

Sumitomo Corporation har en hundraårig historia av långsiktiga, framgångsrika investeringar och samarbeten. 2018 låg man t.ex. bakom introduktionen av Aimo i Stockholm – Sveriges första friflytande elektriska bildelningstjänst. Och fr.o.m. augusti testar man också scootrar. Köpet av Q-Park förstärker ytterligare strategin att satsa på företag och initiativ inom mobilitet med syfte att underlätta vardagen.

– Jag ser verkligen fram emot att integrera Q-Parks arv och starka position med Sumitomos visionära tankar. Framtiden handlar om mobilitet, och flera delar måste samverka för att skapa de bästa och mest optimala lösningarna för urbana områden och dess invånare framöver. Just parkeringar spelar en viktig roll när det kommer till att lösa många av de utmaningar som urbana miljöer står inför, säger Peder Ståhlberg, VD på Aimo Park.

Aimo Park tar över Q-Parks verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Namnbytet kommer att rullas ut stegvis i de olika länderna. Men det handlar om väldigt mycket mer än att byta namn och skyltar enligt Peder.

– Q-Park är redan Nordens ledande parkeringsbolag, med omkring 370 000 parkeringsplatser. De senaste åren har vi arbetat målmedvetet med att tjänste- och serviceutveckla vårt erbjudande med t.ex. laddstolpar, smarta utlämningsskåp s.k. ”pick up points”, smidiga betallösningar och självklart olika typer av bilservice. Med Aimo Park ser vi stora möjligheter att ytterligare utveckla innovativa lösningar för att bli en viktig samhällsaktör och bidra till att utveckla framtidens smarta städer. T.ex. håller vi på att utvärdera möjligheten att utöka våra samarbeten med flera mobilitetsaktörer, t.ex. bildelning i andra städer än i Stockholm.