Nyheter

Godkända Avlopp först i Norden med kemikaliefritt reningsverket för villor

Företaget Godkända Avlopp lanserar Nordens första helt kemikaliefria avloppsreningssystem anpassat för allt från enfamiljsvillor till större anläggningar med flera hundra användare.

– Vårt reningsverk heter Mälaren och bygger på ett polskt patent som jag varit med och vidareutvecklat till den produkt som vi tillhandahåller genom grossister och gräventreprenörer, berättar Peter Jonsson, vd på Godkända Avlopp i Sverige AB.

– System Mälaren renar vattnet från fastigheten helt utan kemikalier och utan tillsatser. För dig som inte har kommunalt avlopp är detta en optimal, robust och driftsäker produkt oavsett storlek eller yttre förhållanden.

Reningsverket drivs av en kompressor och en styrenhet placerad utanför verket och består av en nedgrävd tank där avloppsvattnet förflyttas med hjälp av ett så kallat mammutpumpsystem. Vattnet förflyttas via tre rör med hjälp av tryckluft genom den nedgrävda tankens tre kammare innan det pumpas ut till en stenkista, ett dike eller vad vederbörande kommun kräver.

Restprodukten blir slamkaka framför allt i den första kammaren och litet i den andra. Det är slam som kommunen kan hämta en gång per år.

Lock och driftskåp är allt som syns

För en enfamiljsvilla krävs en tank. Det enda som syns ovan mark är ett lock på 60 cm och själva driftskåpet.

– Det finns inga komponenter som kan gå sönder och styrprocessen är förinställd vid installationen. Man kan njuta av en låg driftkostnad. Det enda man betalar  är el till kompressorn samt ett serviceavtal plus den årsvisa slamtömningen, säger Peter Jonsson.

– Att anläggningen är kemikaliefri innebär att man sparar upp till 2000 kronor per år, att vattnet blir renare och att det slam som genereras kan återvinnas. Ett serviceavtal ger en processgaranti att reningen sker enligt svenska normer. Det är alltid rent vatten som rinner ut i andra ändan. Installationen görs av välutbildade entreprenörer som kan hantera alla olika storlekar. Konstruktionen har en helgjuten tank i ribbad konstruktion som förstärkning och inbyggd förankring.

Ett 70-tal anläggningar första året

Godkända Avlopp har sedan lanseringen av det nya avloppsreningsverket för knappt ett år sedan levererat ett 70-tal anläggningar, flertalet för enfamiljsvillor, men också större, den största med kapacitet för 100 personer.

Peter Jonsson, som har den nordiska agenturen för systemet Mälaren, har nyss anställt försäljningschef Anders Larsson för den svenska marknaden för att själv från hösten kunna fokusera på att lansera produkten även i Finland.

 Utöver att vara leverantör av avloppsreningsverket Mälaren arbetar Godkända Avlopp i Sverige AB med projektering av enskilda avlopp för enfamiljsfastigheter och större gemensamhetsanläggningar, installationer med helhetslösningar och försäljning av optimala lösningar för varje kunds behov, allt enligt respektive kommuns krav. Därtill tillhandahåller företaget service.

På produktprogrammet står också slamavskiljare, produkter för vattenåtervinning, olje- och fettavskiljare samt pumpbrunnar.