Nyheter

Krafttag mot svarta körskolor

Svarta körskolor är ett stort problem. De riskerar att försämra trafiksäkerheten samtidigt som de konkurrerar ut lagliga körskolor. Därför ger regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder för att komma till rätta med problemet.

– Svarta körskolor lurar människor på den utbildning de behöver för att bli säkra förare. Vi kan inte ha en ordning där människor kör på våra vägar med bristande kunskaper. Det äventyrar vår trafiksäkerhet. Laglig körskoleverksamhet med godkända trafiklärare drabbas dessutom av osund konkurrens. Jag vill se krafttag mot fusket, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det pågår idag ett antal åtgärder mot fusket. Sedan flera år samarbetar Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Trafikverket och Transportstyrelsen för att få ett bättre informationsutbyte och mer effektiva gemensamma insatser mot illegal trafikutbildning. Trafikverket arbetar även för att minska möjligheterna till fusk vid förarprov och att fusket ska ge kännbara konsekvenser.

I regeringsuppdraget till Transportstyrelsen ingår att överväga följande:
intygandeförfarande för de som utför prov samt sanktionsmöjligheter vid hotfullt uppträdande eller försök till fusk i samband med prov,
begränsning att endast Trafikverkets eller godkänd trafikskolas fordon får användas vid prov,
särskild färg på de registreringsskyltar som godkända trafikskolor använder vid övningskörning,
ytterligare begränsning av det antal handledartillstånd som en person kan ha och
andra åtgärder som kan motverka illegal förarutbildning.

Uppdraget ska utföras i dialog med Trafikverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten samt övriga berörda myndigheter och aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 maj 2020.