Nyheter

BMW presenterar bränslecellsbilen BMW i Hydrogen NEXT

Som en av pionjärerna inom elektrisk mobilitet rustar sig nu BMW Group inför de oräkneliga utmaningarna inom framtidens mobilitet. Detta syns tydligt i utvecklandet av bränslecellsbilen, BMW i Hydrogen NEXT, som besökarna av IAA Cars 2019 i Frankfurt kommer få uppleva. Man förutsätter att olika typer av drivsystem i framtiden kommer behöva samexistera, då det inte finns en enskild lösning som täcker kundernas många olika mobilitetsbehov världen över.

År 2022 planerar BMW Group att kunna presentera nästa generations bränslecellsdrivsystem i en mindre serie, baserat på nuvarande BMW X5. Nya BMW i Hydrogen NEXT ger en initial glimt av vad modellen har att erbjuda. BMW Group kan komma att börja erbjuda bränslecellsbilar år 2025 som tidigast, men tiden för lansering beror på marknadens efterfrågan och andra övergripande faktorer.

Med stor potential och signifikanta kundfördelar kan vätgasdrivna bränslecellsbilar (FCEVs) ge obegränsad utsläppsfri mobilitet, med karaktärsdrag liknande dagens vanliga bilar: tankningstid på under fyra minuter, långdistanskörning, kompromisslös komfort, bogseringsmöjlighet samt att systemet påverkas väldigt lite av av väderförhållande och yttertemperatur. Detta innebär att kunder kan njuta av bekväm långdistanskörning likaväl på sommaren som vintern. För att detta ska vara möjligt krävs en stabil vätgasinfrastruktur, som idag i de flesta länder endast är i utvecklingsfas.

I samarbete med Toyota har BMW Group redan visat teknologins lämplighet för vardagsanvändning. Sedan sommaren 2015 har BMW Groups forskningsteam testat en liten flotta prototyper baserad på BMW 5-serie GT som tankas med vätgas och har en drivlina med bränsleceller från Toyota. De två samarbetspartnerna har stort förtroende för bränslecellsteknologin och kommer tillsammans att fortsätta utvecklingen i takt med att infrastrukturen med tankstationer som erbjuder vätgas och marknaden växer världen över. I januari 2017 påbörjade BMW och Toyota ett samarbete med elva ledande energi-, transport- och industribolag för att lansera ett globalt initiativ vid namn ”Vätgasrådet” (the Hydrogen Council). Målet är att skapa en enad vision och påbörja den långsiktiga ambitionen om en vätgasdriven energirevolution. I juni 2019 hade mer än 60 medlemsbolag anslutit till “Vätgasrådet”.