Nyheter

Bomag visar ny teknik

På vägmaskintillverkaren Bomags innovationsdagar i tyska Boppard visas trender och nya maskiner. Bland annat den förarlösa välten Robomag och digitala system som hjälper maskinägare med planering, styrning och dokumentation. Dagens Infrastrukturs teknikredaktör Lars-Olof Tandberg finns på plats för att rapportera.

Av Lars-Olof Tandberg

Bomag är en av världens största tillverkare av maskiner för vägbyggnad. Bland 250 produkter finns allt från asfaltläggare, vältar för asfalt och jordpackning och fräsmaskiner, ner till stampar och vibroplattor.

Tre tydliga trender styr Bomags aktuella utvecklingsarbete. Det är dels att få ner utsläppen från maskinerna. Här satsar man på såväl hybriddrift som drift med el och gas.

Den andra trenden är självgående maskiner. Här finns teknik för att maskinerna ska kunna upptäcka hinder och människor. De ska även via sensorer registrera kompaktion med mera för att sedan skicka data till molnet. Arbetet kan då följas i realtid eller användas senare för dokumentation.

Den tredje trenden är digitalisering. Maskinerna blir mer och mer duktiga på att registrera data. Detta kräver mjukvara som kan omvandla den insamlade data till information som hjälper maskinägaren att planera, utföra och dokumentera arbetet. Detta för att spara tid, pengar och miljö. Bomag har tagit fram flera sådana system för sina olika maskiner.

Från 1 januari 2020 tar Söderberg & Haak över den svenska agenturen för Bomag från nuvarande generalagenten Stig Machine.

Till att börja med kommer Söderberg & Haak att lägga fokus på vibroplattor, stampar, asfaltvältar och jordpackningsvältar. Dessutom den radiostyrda rörgravsvälten BMP 8500, som har ett säkerhetssystem som gör att den stannar automatiskt om det finns en person framför välten.

– Det är de maskiner från Bomag som vi bedömer har störst intresse på den svenska marknaden. Stig Machine, har mest koncentrerat sig på området kring Stockholm. Stora delar av södra Sverige och Västkusten är obearbetade. Det ser vi som en stor möjlighet, säger Söderberg & Haaks vd Jonas Jaenecke, på plats vid Bomags fabrik i Boppard.

Företaget kommer även att sälja Bomags asfaltläggare, men här är inget klart än vilka modeller det blir.

– Där måste vi ha en dialog med de stora aktörerna inom asfaltläggning innan vi bestämmer oss för vilka maskiner det blir.

En utförlig rapport från Bomags innovationsdagar kommer i nästa nummer av Dagens Infrastruktur.

Bilden:
Dagens Infrastrukturs Lars-Olof Tandberg bevakar Bomag i Tyskland