Nyheter

Bra fart i sydsvenska entreprenadkonjunkturen

Det går bra för entreprenadbranschen i södra Sverige – tvärt emot mediarapporteringen. Så sammanfattar Maskinentreprenörerna i Region 4 syd situationen efter att ha träffats i slutet av förra veckan för att stämma av arbetsmarknadsläget.

– Det är inte hysteriskt som det varit de senaste åren men det är fortfarande ett högt bra tryck, säger Per Ek, regionsamordnare i Malmö.

Regionen omfattar södra Sverige från Östergötland och nedåt. I regionen ingår inte Västsverige, Göteborg och Halland.

– Men i både Halland och Göteborg vet vi att det är full fart med bland annat tunnelbygget genom Varberg och Västlänken i Göteborg.

Så här ser det ut några sydsvenska regioner:

Östergötland:

– Full fart, mycket på gång, inte minst i Norrköping.

Jönköping:

– Många ombyggnader, både bostäder och industri.

Växjö:

– Mycket vindkraft på gång. Var ett litet dipp i våras när Växjö kommun stoppade en del projekt på grund av kostnadsläget men alla de projekten har nu kommit ut på marknaden igen.

Blekinge:

– Fortfarande mycket fiberutbyggnad. Entreprenörerna är i samband med det missnöjda med att de ensamma förväntas sköta allt – från utbyggnad till kontakt med kunderna. Blir en extra press på entreprenören.

Skåne:

– Full fart. Pågår många stora bostadsprojekt. Men också infrastrukturprojekt som 4-spår mellan Malmö-Lund och ombyggnaden av E22. Nästa år ska man börja bygga dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Ett tvåmiljarders-projekt som kommer att ge mycket jobb.

Entreprenad Live 2019 på Ring Knutstorp i Skåne

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser.
Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Foto: Rico S.