Nyheter

Dricksvatten i fokus under hållbarhetsveckan

På måndag börjar SEE hållbarhetsveckan i Västerbotten som i år lyfter vikten av rent dricksvatten. Region Västerbotten erbjuder i vanlig ordning ett antal olika hållbara aktiviteter för sina medarbetare.

De senaste åren har tillgången till vatten förändrats, exempelvis är grundvattennivåerna låga på många platser i Sverige. Sverige har hittills, med vissa undantag, haft gott om vatten och vi måste ta hand om det för att det ska förbli så. Dricksvatten är vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel som vi har tillgång till dygnet runt, direkt ur kranen.

– Alla kan göra någonting för att vi ska fortsätta att ha ett bra vatten och dessutom minska miljö- och klimatpåverkan, säger Karin Modig, miljösamordnare i Region Västerbotten.

Genom att dricka vatten från kranen istället för på flaska minskar antalet plastförpackningar och påverkan på klimatet blir 300 gånger mindre.

Det vatten som vi använder och spolar ut i avloppet renas i kommunens reningsverk innan det skickas ut i sjöar och vattendrag igen. Rening sker framförallt av partiklar, syreförbrukande material, kväve och fosfor, men reningsverken klarar inte att ta hand om allt.

Så här kan du bidra till rent och friskt vatten:
Se till att miljöfarliga kemikalier inte hamnar i avloppet. Lämna färgrester, lösningsmedel och andra kemikalier som farligt avfall.
Lämna in gamla läkemedel eller läkemedel du inte använder till apoteket.
Spola inte ner föremål som tops eller tamponger i avloppet.
Välj miljömärkta produkter, tandkräm och deodorant utan triklosan (bakteriedödande ämne).
Undvik bakteriedödande kläder. Vissa träningskläder innehåller exempelvis bakteriedödande silverjoner. De giftiga silverjonerna tvättas ur kläderna, hamnar i avloppet och skadar miljön.
Laga kranar och toaletter som läcker.
Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska.

Hållbara aktiviteter för regionens medarbetare
Region Västerbotten erbjuder ett antal hållbara aktiviteter under veckan till sina cirka 10 000 medarbetare. Alla personalmatsalar i länet har klimatberäknade menyer under veckan och de som vill har möjlighet att ordna klädbytardagar på arbetsplatsen. För att sprida kunskap om hållbarhet har alla tillgång till en webbaserad miljöutbildning och tipsfrågor som kan göras tillsammans på arbetsplatsen.

– Det finns ett stort utbud av aktiviteter runt om i länet och jag hoppas att alla tar tillfället i akt och deltar, säger Karin Modig.

Om SEE hållbarhetsvecka
SEE hållbarhetsvecka är ett arrangemang som hålls i Västerbottens och Norrbottens län under vecka 38. SEE står för social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling och målet är att sprida livskraftiga, kreativa och goda exempel på hållbar utveckling.

I Västerbotten anordnas SEE hållbarhetsvecka av Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå Universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Nolia AB.