Nyheter

Rockwell Automation utökar Threat Detection Services-tjänsterna globalt

Mer än hälften av alla tillfrågade i en enkät från LNS Research uppgav att man upplevt brott mot cybersäkerheten på deras industrianläggning. För att förhindra sådana incidenter och bekämpa de oförutsägbara hot som orsakar dem kan industriföretag runt om i världen nu hantera cyberrisker i sin verksamhet med hjälp av Rockwell Automations Threat Detection Services som använder Clarotys plattform för att upptäcka hot.

Rockwell Automation har nyligen utökat tjänsterna globalt för att hjälpa fler företag att bekämpa dagens snabbt växande okända industriella cybersäkerhetshot.

– En skrämmande aspekt av säkerhetshot är det du inte känner till om dem – vilka tekniker de kommer att använda, vilken angreppsvinkel de kommer att välja, vilka sårbarheter de kommer att utnyttja, säger Umair Masud, chef för utbudet av säkerhetstjänster på Rockwell Automation. Våra Threat Detection Services kombinerar vår ingående förståelse för industriell automation med synligheten i Clarotys pålitliga OT-nätverk. Tjänsterna kan ge företag sinnesro genom att inte bara skydda en anläggning, utan hela distributionskedjan, från oförutsägbara hot.

Threat Detection Services-tjänsterna bidrar till att skydda uppkopplad verksamhet inom tre viktiga områden:
• Identifiering och skydd: Identifiering av alla nätverksanslutna industriella enheter och deras sårbara punkter för att hjälpa företag att bli medvetna om vad som behöver skyddas.
• Upptäckt: Övervakning av nätverk inte bara med avseende på kända hot, utan framför vad gäller avvikande trafik eller beteenden, för att kunna varna företag om en säkerhetsincident – möjligen redan innan den inträffar.
• Respons och återställning: Utvecklar planer för att begränsa, utrota och återställa vid attacker för att hålla verksamheten igång eller snabbare återgå till fullt drift.

Företag som har använt Threat Detection Services-tjänsterna har också upptäckt driftsfördelar. Till exempel kan insamlad information om enheterna bidra till att risker relaterade till föråldrad teknik och inbyggd programvara samt brist på reservdelar upptäcks.

Clarotys plattform för att upptäcka hot skapar en översikt av en användares industriella enheter i ett nätverk, övervakar trafiken mellan dem och analyserar kommunikationen ner på detaljnivå. Upptäckta avvikelser rapporteras till anläggnings- och säkerhetspersonal med information som ger underlag för åtgärder.

– Claroty-plattformen, som används av Threat Detection Services-tjänsterna, kan accelerera ett företags resa mot en mer uppkopplad och digitalt driven verksamhet, säger Amir Zilberstein, medgrundare av och vd för Claroty. Viktigast av allt är att plattformen kan hjälpa företag att upptäcka och snabbt agera vid hot som inte upptäcks av deras säkerhetskontroller. Men den kan även ge företagen en djupare förståelse för deras industriella tillgångar och förbättra deras förmåga att hålla igång verksamheten.

Claroty är en Rockwell Automation Encompass-produktpartner i Rockwell Automations PartnerNetwork-program.

Om Rockwell Automations PartnerNetwork-program
Rockwell Automations PartnerNetwork-program erbjuder globala tillverkare tillgång till ett samarbetsbaserat nätverk med företag som alla fokuserar på att utveckla, implementera och främja de bästa lösningarna för att uppnå optimering av hela anläggningar, förbättra maskinprestanda och uppfylla hållbarhetsmål.