Nyheter

Möre Maskiner AB köper över 1000 stendumpervagnar

Den 29e augusti undertecknades ett avtal mellan Möre Maskiner AB och URSUS S.A. gällande inköp av 1008 stycken stendumpervagnar.

Storleken på affären gjorde att URSUS-aktien på Warszawa-börsen steg med 10,67% morgonen efter tillkännagivandet. Kontraktet innebär ca. 100 arbetstillfällen under kontraktstiden.

Möre Maskiner har ett över 30 år långt samarbete med vagnsfabriken i Polen. Syftet med kontraktet är att skapa en bas för ett långsiktigt samarbete där såväl Ursus som Möre Maskiner, med en längre avtalsperiod än de normala kvartalsbeställningar, kan dra stora fördelar. Ursus kan upphandla betydligt större kvantiteter av komponenter och råmaterial och Möre Maskiner kan effektivisera sina rutiner för logistik, transporter, service, reservdelar samt försäljning med minskad miljöpåverkan som följd.

I avtalet framgår dessutom att produktionen skall vara köpar-finansierad till 100 % vilket innebär att köparen ansvarar för positivt ”cash-flow”. Beräknad veckoproduktion är ca 20 st vagnar/veckan.
Leveranserna kommer att ske från slutet av 2019 fram till första halvan av 2021. Avtalets transportvolym omfattar knappt 200 lastbilstransporter.

Möre Maskiner AB räknar med att ytterligare stärka sin marknadsledande position inom segmentet dumpervagnar i och med detta inköp. Årsstatistiken visar att ca 900 dumpervagnar säljs årligen i Sverige enligt statistik från Maskinleverantörerna. En viss export kommer även att ske. Värdet av de 1008 stendumprarna uppgår till ca. 100 miljoner SEK.