Nyheter

Ny undersökning: Samarbete en tuff utmaning för svenska CIO:er

En nyckelfaktor för framgångsrika verksamheter är effektiva processer. I en ny undersökning som Oxford Economics genomfört på uppdrag av ServiceNow kartläggs processerna mellan människor; samarbetet mellan CIO:er och övriga beslutsfattare. Sverige är ett av de undersökta länderna – och sticker ut på flera områden.

Fler än 500 CIO:er i elva länder deltog i undersökningen, som genomfördes med datorstödda telefonintervjuer. Respondenterna är anonyma för att kunna berätta fritt.

En viktig del av undersökningen var att kartlägga hur CIO:er upplever sin yrkesmässiga relation till andra medlemmar av företagsledningen – hur bra samarbetet fungerar med exempelvis vd, marknads- och HR-chefer. När det handlar om hur samarbetet fungerar företagets vd uppgav 53 procent att de hade ett ”effektivt” eller ”mycket effektivt” samarbete. Det är lägst av samtliga jämförda länder, och kan jämföras med topptrion Italien (78 procent), Frankrike (70 procent) och USA (68 procent).

– Fungerande beslutsprocesser och samarbete är en väldigt viktig konkurrensfördel. Att nästan hälften av de svenska CIO:erna som deltog i undersökningen inte tycker att relationen med vd är effektiv är intressant, och lite oroväckande. Teknologi omvandlar vardagen i grunden för alla branscher, men för att dra fördel av de förändringarna krävs det att omvandlingen är understödd och förankrad i alla delar av verksamheten, inte bara av CIO:er, säger Johan Dahlin, Sverigechef på ServiceNow.

Undersökningen mätte också CIO:ernas yrkesrelation med andra beslutsdfattare, exempelvis inom HR, marknadsföring och driftsansvariga. I den sista kategorin sticker de svenska resultaten också ut negativt – bara 38 procent av CIO:erna uppgav att de hade ett ”effektivt” eller ”mycket effektivt” samarbete med företagets COO. Italien rankades först även i denna kategori med 71 procent positiva svar, följda av Japan och USA på en delad andraplats med 70 procent.

49 procent av de svenska CIO:erna ansåg sig ha ett effektivt samarbete med ekonomi- och HR-ansvariga. Den enda kategori där Sverige placerade sig i topp i undersökningen handlar om relationen till marknadsansvariga. Även om färre än hälften, 47 procent, ansåg sig kunna samarbeta effektivt med företagets CMO räckte det till en andraplats bakom Japan (57 procent).

Undersökningen mätte också hur framgångsrika CIO:erna upplever att deras respektive företag är inom tre affärsområden och i denna del av undersökningen var de svenska svaren mer positiva; en stor majoritet ansåg att verksamheten var framgångsrik när det gällde att utveckla nya produkter och tjänster (80 procent), locka nya kunder (89 procent) och behålla kunder (87 procent). De uppger att i genomsnitt ungefär hälften av företagens arbetsflöden idag är digitala (47 procent) och beräknar att siffran kommer att stiga till 87 procent under de kommande tre åren.

– Digitala arbetsflöden tar bort tråkiga och repetitiva arbetsuppgifter och ger anställda mer tid och energi till att fokusera på det som aldrig kan automatiseras – samarbetet. De ger också förutsättningar att förbättra användarupplevelsen för alla anställda, de digitala verktyg du använder i jobbet ska inte behöva vara krångligare eller mindre intuitiva än de du använder på fritiden. CIO:ns roll har förändrats snabbt under de senaste åren i och med att teknik och digitalisering har blivit en strategisk och affärskritisk tillgång, och de CIO:er som lyckas bäst lägger allt större fokus på ledarskap, samarbete med andra beslutsfattare och kunders mål, snarare än att förvalta befintlig infrastruktur, säger Johan Dahlin.