Nyheter

Infrastruktur och transporter i fokus när mobilitetssamtalen ger sig ut på turné

Transporterna – och möjligheten till samverkan över olika transportslag – skapar förutsättningar för tillväxt och ett modernt samhälle. Det vill Transportföretagen uppmärksamma på lokal nivå, när man ger sig ut på turné till Göteborg, Luleå och Falun.

Transportföretagen bjuder under hösten in till samtal om transporternas roll och behovet av fortsatta investeringar i infrastruktur. Flera stora samhällstrender ligger till grund för samtalen.

Det nya köpbeteendet med allt mer näthandel har ökat behovet av transporter. Vår besöksindustri blir en allt viktigare näring, import och export som går via hamnar kräver infrastruktur som kopplar samman transportslagen, inrikesflyget är en viktig komponent när det gäller att binda samman vårt långa land med sina väldiga avstånd.

Samtidigt pågår ett omfattande hållbarhetsarbete i branschen och det finns stora behov av att våra olika transportslag ska kunna samverka med varandra för att ge Sverige bästa möjliga förutsättningar till tillväxt på de mest transportsmarta sätten. Då krävs också relevanta investeringar. Vid Mobilitetssamtalen diskuteras lokala frågor i respektive region tillsammans med politiker, opinionsbildare och trafik- och transportbranschens företrädare.