Nyheter

Lägre ökningstakt för varuexporten men kraftig ökning i handeln med USA

Sveriges export av varor och tjänster ökade med 10 procent under första halvåret jämfört med motsvarande tid 2018. Efter en period med mycket stark utveckling i utrikeshandeln kan nu tecken på en viss avmattning skönjas, framförallt när det gäller varuhandeln. Det visar Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar första halvåret 2019.

Varuexporten från Sverige till USA ökade kraftigt under första halvåret, upp 28 procent. Det är framförallt exporten av läkemedel och personbilar som driver på utvecklingen. Även handeln med EU-länderna visar en ökning, 7,0 procent. Totalt ökade Sveriges varuexport med 8,1 procent och importen med 2,3 procent under årets första månader. Volymmässigt ökade exporten med 2,8 procent medan importen minskade med 1,4 procent.

Men andra kvartalet visar något svagare siffror:

– Vi ser att Sveriges tidigare mycket starka exportutveckling nu är på en mer genomsnittlig EU-nivå. Värdemässigt ser vi dock fortfarande en stark handel, både på import- och exportsidan, säger Hannes Jägerstedt, ekonomisk analytiker på Kommerskollegium.

Storbritannien är nu Sveriges sjunde viktigaste marknad för svensk export och import av varor. Före brexitomröstningen 2016 låg Storbritannien på sjätte plats för Sveriges varuexport och femte för importen. För tjänster fortsätter Storbritannien vara en av Sveriges absolut viktigaste handelspartners.