Nyheter

NCC bygger ut reningsverket i Kapellskär

I samverkan med Norrtälje kommun ska NCC bygga ut avlopps- och reningsverket i Kapellskär för ett växande Norrtälje. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 115 MSEK.

– Kapellskär är en stor och viktig hamn för området och en utbyggnad av reningsverket kommer hela Östersjön och kommunens stora skärgårdsbebyggelse till godo. Genom ett tätt samarbete i tidigt skede mellan kommunen, driftorganisationen och NCC tillvaratar vi parternas olika kompetenser och får på så vis en bättre och mer kostnadseffektiv produktion, säger Jyrki Virolainen, projektledare Norrtälje kommun.

NCC:s uppdrag består i att bygga tre stycken nya 9 meter djupa reningsbassänger i platsgjuten betong samt en utjämningstank med syfte att balansera mängden avfall gentemot reningsbassängernas nivåer för det bästa ekosystemet och för en effektiv reningsprocess.

Efter utbyggnaden kommer fler fritidshusområden i kommunen kunna ansluta sig till det kommunala avloppsnätet och på sikt slippa slamtömning med bilar. Det befintliga reningsverket tillsammans med utbyggnaden möjliggör en fortsatt hållbar expansion för boende i skärgården samt förbättring av vattenmiljön i Östersjön genom enklare omhändertagande av fartygsslam.

– Precis som många andra kommuner i Sverige behöver Norrtälje utöka kapaciteten i sina ledningssystem och reningsverk för att möta framtidens behov. Vi tar nu med oss erfarenheten från de uppdrag vi utfört i andra kommuner och kommer bygga en fullt utvecklad och hållbar reningsteknik samtidigt som ordinarie verksamhet är i drift, säger Stefan Persson, projektingenjör på NCC.

Projektet har nu inletts med projektering och planering för utbyggnaden. Byggnationen beräknas påbörjas under hösten 2019 och vara helt klar i februari 2021.

Affären orderregistreras i tredje kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.