Nyheter

Nytt stöd för Rex i Hogias bokslutsprogram

Hogia lanserar stöd för Rex, svensk standard för redovisningsuppdrag, direkt i Hogias bokslutsprogram, som både förenklar det löpande redovisningsarbetet, och höjer kvaliteten i rapporteringen för de auktoriserade redovisningskonsulter som är anslutna till Srf konsulterna.

Mikael Carlson som är branschansvarig för redovisning hos Srf konsulterna berättar att Rex är en modern standard för att uppnå hög kvalitet på redovisningstjänsterna.

– Rex baseras på fastställda nordiska principer för redovisningstjänster som omfattar 15 000 auktoriserade redovisningskonsulter i Sverige, Norge och Finland. Standarden innehåller rutiner och rapportering för redovisningskonsultens arbete för både den löpande verksamheten, samt för bokslut och årsredovisning, säger Mikael.

Stöd för Rex direkt i systemet
Med stöd för Rex direkt i bokslutsprogrammet kan de redovisningskonsulter som är anslutna till Srf konsulterna känna sig trygga i sitt arbete, berättar Peter Flemsjö som är produktägare på Hogia.

– Den nya arbetsgången gör det enklare att följa en röd tråd genom bokslutsprocessen och navigera i samma ordningsföljd som i ramverket. Alla huvudaktiviteter i bokslutsprocessen är hänvisade till rätt kapitel i Rex, och därinunder finns aktiviteter som visar hur programmet kan hjälpa redovisningskonsulten att utföra momenten.

Bokslutsprogrammet har även kompletterats med nya fält som underlättar dokumentationen enligt Rex, samt rapporter så att uppdragen ska hålla så hög kvalitet som möjligt, berättar Peter.

– Arbetsgången i vårt bokslutsprogram är ett bra stöd för den som upprättar redovisning, men också en trygghet för de företag där uppdragen genomförs. Rapporterna utgör ett kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med kraven i Rex.

En helt digital process
– Det ska vara enkelt för företag och deras ombud att arbeta digitalt. Vi har nu stöd för både Reko och Rex i våra bokslutsprogram, och alla våra kunder som redovisar enligt regelverket K2 och upprättar årsredovisning, kan skicka in både årsredovisningen och revisionsberättelsen direkt från sitt bokslutsprogram till Bolagsverket, berättar Peter Flemsjö.

Hogia är med som utställare på mässan Ekonomi & Företag och Srf dagarna i Stockholm den 25–26 september. Besökare välkomnas till Hogias monter B:04 för en visning av bokslutsprogrammet.

Srf konsulterna är en branschorganisation inom redovisning och lön. Tillsammans hjälper landets Srf Auktoriserade konsulter och deras medarbetare 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.
Läs mer på srfkonsult.se

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 675 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Läs mer på hogia.se