Nyheter

Prislyft för begagnade bilar ett år efter bonus-malus

Marknaden för begagnade bilar är stekhet och priserna ökar kraftigt. Sedan bonus-malus införandes i juli 2018 har priserna gått upp med 12,3 procent och i princip hela uppgången har kommit i år. Största ökningen märks bland bensinbilar medan priserna på hybrider ligger mer stabilt. Det visar Bilprisers index som tagits fram åt bilauktionssajten Kvdbil.se.

Bilprisers index visar att priserna på bensinbilar ökade med drygt 24,8 procent under årets första sju månader. Även diesel ökade med 8,5 procent medan laddhybrider minskade med 1,2 procent.

Sedan bonus malus införande 1 juli 2018 har begagnatpriserna gått upp med 12,3 procent. Dieselbilar har ökat med 11,3 procent, bensin med 15,8 procent och laddhybrider med 7,7 procent.

– Det har blivit mindre attraktivt att köpa en ny diesel- eller bensinbil efter bonus-malus införande, vilket har lett till ett ökat intresse för begagnade bilar. Samtidigt har utbudet inte mött efterfrågan av köpare i Sverige och utomlands. Sammantaget har detta drivit upp priserna rejält på begagnat,säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil och fyller i:

– Framför allt ser vi att priserna på bensinbilar stiger mest.

Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning från Kvdbil att 28 procent planerar att köpa en el- eller laddhybrid som sin nästa bil. 15 procent planerar att köpa en bensinbil och 8 procent vill ha en dieselbil.

– Trots att många ser en laddhybrid som sitt nästa bilköp ökar inte dessa bilar i pris på begagnatmarknaden. Det kan bero på att skillnaden mellan att köpa en ny laddhybrid och en begagnad är mindre idag till följd av miljöbilsbonusen,vilken pressar tillbaka priserna på begagnade laddhybrider,säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.