Nyheter

Unionen kommenterar budgetpropositionen

En ineffektiv reformpolitik på arbetsmarknadsområdet. Det är resultatet när fyra partiers hjärtefrågor ska enas i en och samma budget.

– Det som behövs är en tydlig reformagenda för att möta den snabba strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och för att rusta inför ett svagare konjunkturläge, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.

Unionen är kritisk till införandet av ett ingångsavdrag. Förslaget beräknas kosta 1,7 miljarder kronor under nästa år. Samtidigt får etableringsjobben ca 85 miljoner per år under de två kommande åren.

– Förslagen riktar sig till samma målgrupp. Etableringsjobben ger en större subvention, men riktar sig bara till dem som faktiskt har svårt att få jobb. En betydligt mer effektiv åtgärd, men här avsätts knappt några medel, säger Katarina Lundahl.

Unionen är oroad över att det i budgeten inte införs ett mer konkurrenskraftigt statligt stöd för korttidsarbete. Verksamheter i Sverige måste få likvärdiga villkor med våra konkurrentländer.

– Möjligheten att få statlig hjälp för att behålla medarbetare och deras kompetens vid ekonomiska störningar är viktigt att få på plats snabbt, så att vi är rustade inför möjliga snabba konjunkturskiften, säger Katarina Lundahl.

En annan felsatsning är förslaget om utvecklingstid, där en person efter godkännande av Arbetsförmedlingen ska kunna gå en bristutbildning och få a-kassa, samtidigt som en inskriven arbetslös ersätter på arbetsplatsen.

– Utvecklingstid är inte lösningen. Det kommer inte användas av tjänstemännen. Ersättningen är för låg och fokus på bristyrken snävt. Det som behövs är partslösningar för att få till bättre möjligheter till omställning och karriärbyte mitt i livet, säger Katarina Lundahl.

Det finns också bra förslag i budgeten. Unionen har länge drivit frågan om att yrkeshögskolan ska få fler kortare utbildningar och fristående kurser och är därför positiv till att yrkeshögskolan får större möjlighet att erbjuda enstaka kurer.

– Det måste vara enkelt för den som redan är yrkesverksam att kompetensutveckla sig, och det här gör att det blir bättre möjligheter till skräddarsydda korta utbildningar, säger Katarina Lundahl.