Nyheter

26 miljoner piratkopierade artiklar stoppas inom EU

Under 2018 stoppade tullmyndigheterna inom EU över 26 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av drygt 738 miljoner euro. Det visar en rapport från EU-kommissionen som nyligen presenterats. Den vanligaste produkten som stoppats inom EU är piratkopierade cigaretter och leksaker.

I Sverige stoppades i fjol cirka 20 000 piratkopierade artiklar och närmare 270 ingripanden gjordes.

– Under fjolåret ingrep Tullverket bland annat mot leksaker, accessoarer, tomma förpackningar och delar till mobiler, säger Per Holgersson, specialist på immaterialrätt och produktsäkerhet på Tullverket.

Generellt kommer kopiorna ofta ifrån Asien där Kina är det vanligaste ursprungslandet. Förra året stoppades en hel del sändningar från Hong Kong. De största antalet ingripanden görs i post- och kurirflödet. Merparten av alla omhändertagna varor förstördes.

Utöver att de legala tillverkarna, återförsäljarna och distributörerna förlorar intäkter har den illegala verksamheten även en inverkan på samhället i stort med förlorade skatteintäkter, arbetstillfällen och inte minst kostnader för att bekämpa den illegala verksamheten som följd. Dessutom kan de piratkopierade produkterna utgöra en risk för konsumenterna.

Piratkopierade produkter är ofta av så undermålig kvalitet och uppfyller sällan gällande produktsäkerhetsregler. Under 2018 stoppade Tullverket cirka 90 000 produkter som inte uppfyller produktsäkerhetskraven. Det kan handla om laddare, lampor och locktänger – produkter som kan börja brinna, ge elchocker eller explodera.

– Marknaden för piratkopierade produkter är gränslös och förekommer inom alla branscher när allt fler handlar på internet. Det innebär att allt fler piratkopierade varor dyker upp i försändelser från olika håll i världen, vilket konsumenten måste informeras om och göras mer uppmärksam på, säger Per Holgersson.

För att motverka piratkopiering och höja kunskapsnivån om piratkopiering i samhället ingår Tullverket tillsammans med Läkemedelsverket, Polisen, PRV, Konsument Europa, och Åklagarmyndigheten i Myndighetsnätverket mot piratkopiering.