Nyheter

Ford identifierar olycksdrabbade vägsträckor med data och observationer

Med hjälp av data insamlad från uppkopplade fordon har Ford identifierat vilka sträckor – och varför – som är mer olycksdrabbade än andra. Insikterna är nu en del av en omfattande studie som visar hur relativt enkla förbättringar av vägar och korsningar kan minska antalet trafikolyckor markant.

Ford Mobility Europa har under ett tvåårigt projekt samlat in data från uppkopplade fordon, i kombination med detaljerade platsobservationer, för att analysera varför det sker fler olyckor på vissa vägsträckor och i vissa situationer. Genom undersökningen har Ford kunnat kartlägga vissa förarbeteenden och hur skador och fel på vägsträckor kan orsaka stora problem. Tack vare studien kan myndigheter få hjälp med att förutse och mildra framtida incidenter genom enkla förbättringar av vägar och korsningar.

– Att använda data för att identifiera var trafikolyckor mest troligt inträffar är en sak, att bevisa att konceptet fungerar är en annan. Vi har nu tagit det innovativa trafiksäkerhetskonceptet som vi presenterade förra året ett steg längre genom att samarbeta med experter inom anläggningsteknik för att bättre förstå orsakerna bakom trafikolyckor och därefter kommit med förslag på hur de ska hanteras, säger Jon Scott, projektledare för City Insights på Ford Mobility i Europa.

Särskilda beteenden och vägförhållanden orsakar olyckor
Mobilitetsexperter från Ford City Insights visade förra året hur data från en ettårig studie med uppkopplade fordon i London använts för att identifiera vilka vägsträckor som mest troligt skulle vara olycksdrabbade i framtiden. För att ytterligare bevisa konceptet och bättre förstå varför vissa sträckor är mer olycksdrabbade har Ford arbetat med det ledande brittiska trafikledningsföretaget Traffic Watch UK för att analysera trafikantaktiviteter. Tillsammans kartlade parterna förarbeteenden och vägförhållanden som bidrar till trafikolyckor.

– Det är förmodligen ingen tillfällighet att där Fords analys identifierade hård inbromsning och undanstyrning var också en plats där trafikljusen var trasiga eller vägskyltarna dolda. Det finns utan tvekan en möjlighet att genom intelligent teknik och analys av fordonsdata minska förekomsten av olyckor i framtiden, säger Amanda Wickens, verkställande direktör på Traffic Watch UK som hjälpt Ford med analysen.

Efter Fords omfattande studie i London, som samlade in mer än 600 miljoner data från en miljon körda mil, arbetar Ford nu med andra städer för att identifiera ytterligare möjligheter för datadrivna insikter.