Nyheter

Hållbart såklart! – guide till hållbar stadsdelsutveckling

Att tänka nytt, få någonting gjort och ta saken i egna händer i närmiljön och stadsdelen. Tanken började gro hos en 7-årig flicka på 70-talet när kompisens pappa odlade tomater i rabatten utanför hyreslängan på ”Gula Gården” i Fruängen.

– Han rev bort vanliga fula buskar och odla majs, hallon och allt möjligt. Hyresvärden skällde ut honom. Men han bara körde på!

Det säger idag Susanna Elfors, numera hållbarhetsexpert, doktor i bebyggelseanalys och författare till boken ”Hållbart Såklart! – Fastighetsägarens guide till hållbara och levande stadsdelar”.

Bagarmossens Resilience Center (BRC) är en ekonomisk förening och ett initiativ och stadsdelscentrum för ”återhämtning” och urbant kretsloppstänkande.

Det är här på kontoret på Lillåvägen 61 i Bagarmossen som BRC:s grundare Susanna Elfors för Dagens Infrastruktur utvecklar sina tankar om utveckling och hållbarhet i ett kvarter, område eller stadsdel.
Här i södra Stockholm där hon själv bor och verkar och på andra håll i Sverige.

– Hållbar stadsutveckling handlar mycket om att fastighetsägare måste få ekonomi också i sådant som är ekologiskt och socialt hållbart. Det är en viktig fråga om det ska hända någonting. Annars kan ekonomin sätta käppar i hjulet!

Fixotek och matsvinn
BID – Business Improvement District – är en modell för fastighetsägarsamverkan som utvecklats i USA. Och som i Malmös innerstadsstadsdel Sofielund, med sådant som odlingsprojekt, matlag och inte minst samarbete med polisen, vänt en nedåtgående trend med kriminalitet och vandalisering.
Fixoteket blev en mötesplats för de boende i den lite isolerade göteborgska miljonprogramsförorten Rannebergen. Här kan de nu tillsammans reparera saker, fixa cykeln och byta grejor med varandra.
Eller ta Hyresgästföreningens projekt Ekologisk stadsdel Majorna 2.0 med sina odlingskurser, utvecklad cykelparkering, sitt leksaksbibliotek och sin Resursrestaurang. Den med en meny baserad på ”råvaran” matsvinn.

Kompletterande sadeltak, träpanel, ombyggd ljus tvättstuga plus pool för låd- och elcyklar. Allt det här förnyade miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro.
Malmöitiska 1950-tals stadsdelen Augustenborg har numera sina estetiska dagvattenlösningar i form av dammar, kanaler och vattenspeglar. Tillhåll för fåglar och insekter där planterade växter kan bidra till biologisk mångfald och renat dagvatten. Där den ofta dåligt följda traditionella källsorteringen utvecklats med hjälp av bland annat återvinningsbara sorteringskassar för metall, glas, papper och plast. Som passar i alla kök.

Miljonprogramsområdet Sköna Gröna Lagersberg i Eskilstuna med sin halverade energiförbrukning och nyskapade odlingslotter. Träffpunkten Mama`s Kaffe & Tvättotek i Lindängen, Malmö, Lådcykelpoolen i Gamla Stan i Stockholm…

Det här är bara några få av en lång rad exempel från olika håll i landet på stadsdelsutveckling – med sikte på ekologiskt, social och ekonomisk hållbarhet – som Susanna Elfors tar upp i sin bok ”Hållbart Såklart”.
Alla kompletterade med konkreta tips till fastighetsägaren.
Om brukaravtal med kommun och fastighetsägare för boendeodlingar i närmiljön, om samarbetsformer med hyresgäster och andra fastighetsägare och om lokalutnyttjande. Om hur man får av eldsjälar entusiastiskt initierade pionjärprojekt att fortleva som ett naturligt inslag med bred medverkan från de boende i stadsdelen, plus mycket annat.
Och det handlar inte om någon flummig, romantiserad gröna vågen dröm från författarens uppväxt på 70-talet.

Tomater och poliser
Råd och tips för hållbar stadsutveckling i ”Hållbart såklart” är genomgående sakliga, handfasta och realistiska. Även ödmjuka och det gäller inte minst social hållbarhet.
Trots att positiva exempel på stadsdelsutveckling i boken hämtats härifrån så är ändå stadsdelar och områden som Vivalla i Örebro och Hermodsdal i Malmö idag klassade som utsatta områden, konstaterar Susanna Elfors.
Här är kanske inte första rådet att börja odla tomater?

– Det kan vara det! Men det är klart att det är svårare om kvinnor och människor överhuvudtaget känner sig otrygga. Om lokalhyresgästerna inte vågar ha öppet och stänger sina butiker på grund av rånrisk.

I debatten och valet mellan mjuka, förebyggande åtgärder kontra kameraövervakning, strängare straff och ökad polisnärvaro är Susanna Elfors svar; troligen både och.

”Självklart behövs det också fler poliser om droghandel sker öppet och människor i stadsdelen är rädda för att bli skjutna eller knivrånade”, skriver hon i ”Hållbart såklart!

– Det är jättestora utmaningar med allt det som nu händer med skjutningar. Men du får ha en blandning av olika åtgärder, inte bara mer poliser.

Det tillägger Susanna Elfors för Dagens Infrastruktur på Bagarmossens Resilience Center. Ett av stadsdelens kontorskollektiv i källaren på Lillåvägen nära centrum.

Blåbär och meck-kvällar
Det är1950-tals stadsdelen ”Bagis” och grannen Hökarängen, där Susanna Elfors själv bor, som i mångt och mycket är utgångspunkten för hennes bok om hållbar stadsdelsutveckling.
Här där trädgården på kommunens mark utanför kontoret med blåbär och annan ätbar odling, istället för enahanda buskrabatter, prunkande kantar entrén till kontorslokalen.

Trädgården som efter brukaravtalet med Stockholmshem sköts av odlingsintresserade Bagarmossenbor. Där den som vill på en odlingskurs kan tillägna sig kunskap om permakultur, det vill säga hållbar matproduktion.
Några meter bort ligger Bagarmossens Cykelkök med ”meck-kvällar” och andra aktiviteter. Fastighetsägaren Stockholmshem hjälpte till att hitta en lämplig lokal och tar nu ut lägre hyra, jämfört med om den hade använts som bilgarage.

– Cykelköket har fungerat jättebra!

Addera ett hundratal andra odlingar, återbruk, delningsekonomi, en japansk trädgård, butiker med vintagekläder och 50-talistiska designmöbler, en populär kvarterskrog, ett hönshus…
Alltsammans resultat av initiativ inom ramarna för bland annat Bagarmossen Resilience Center och samarbete med fastighetsägare och kommun.

Viktiga fastighetsägare
”Hållbart såklart” förverkligades tack vare ett stipendium från Riksbyggen.

– Då kändes det ganska självklart att skriva den här boken. Framförallt tycker jag att det är en viktig fråga för fastighetsägare att jobba med! Fastighetsägaren har ju så himla stort inflytande och kan göra så stor skillnad när det gäller hållbarhet, summerar Susanna Elfors, författare till ”Hållbart såklart – Fastighetsägarens guide till hållbara och levande stadsdelar”.