Nyheter

Nya cykelvägar i Torsta och Fillsta

Det är många nya gång- och cykelvägar på gång i Jämtland. Den 20 september uppmärksammas de nya vägarna mellan Fillsta och Målsta och mellan Torsta och Ösabacken. De ska göra det säkrare, tryggare och smidigare att gå och cykla.

Säker cykling är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Att cykla är bra för hälsan, miljön, ekonomin och samhället. Det är dessutom ett smidigt sätt att ta sig fram, särskilt i stadsmiljöer. Att cykla korta och medellånga sträckor i staden går ofta minst lika snabbt som att åka kollektivt. På så sätt är cyklingen ett viktigt komplement till kollektivtrafiken.

Kom och cykla eller gå längs de nya cykelvägarna den 20 september
Under Trafikantveckan slår Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen tillsammans ett slag för cykeln som transportmedel. Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen finns på plats den 20 september och förser gående och cyklister med en påse med godsaker.

Platser och tider
Mellan Fillsta och Målsta, klockan 7.30–8.30.
Mellan Torsta och Ösabacken, klockan 13–14.

Säkrare och enklare att ta cykeln
De nya gång- och cykelvägarna ska bättre knyta ihop målpunkter som skolor, arbetsplatser, hållplatser och centrum.

– Cykelvägar är viktiga för en säker och trygg cykling. Cykelvägar ger möjlighet för fler att välja cykeln i stället för bilen vid kortare resor. Dessutom gynnas då också både hälsan och miljön, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen.

De nya gång- och cykelvägarna är ett samarbete mellan Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen. Region Jämtland Härjedalen har beslutat och finansierat åtgärderna, medan Trafikverket har planerat och byggt.

Fler gång- och cykelvägar på gång
Mellan 2020 och 2024 kommer det att byggas 31 kilometer gång- och cykelvägar på 14 platser i länet, vilket innebär säkrare vägar för alla som tar sig fram till fots eller på cykel.

– Ökad gång- cykel och kollektivtrafik bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan. Därför satsar Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen på ett stort antal gång-och cykelvägar i Jämtland de närmaste fem åren, säger Kjell-Arne Blom, åtgärdsbeställare på Trafikverket.

Några exempel på nya gång- och cykelvägar inom fem år:
väg 610 Lungvik–Åsvägen, anslutning till expresscykelväg i Östersund, planerad byggstart 2021
väg 593 genom Hackås samhälle, planerad byggstart 2021
väg 345 Strömsund–Ulriksfors, planerad byggstart 2021
väg 609 Rödön, planerad byggstart2021
väg 323 Hammarstrand, gång- och cykelväg och tätortsgenomfart, pågår, klart 2020.

Det planeras även för gång- och cykelvägar längs E45 och E14 på ett antalplatser i länet. Planerad byggstart tidigast 2023.