Nyheter

Satsningen på elbilar riskerar att skapa stora miljöproblem

Elbilen pekas av bilföretagen ut som en lösning på klimatkrisen Men en satsning på elbilar riskerar att skapa andra stora miljöproblem. I de nya elbilarna går det åt mycket mer så kallade jordartsmetaller än i bensinbilar. Sveriges Radio Ekots granskning visar att utvinningen av de här metallerna orsakar svåra föroreningar där de bryts.

85 procent av världens jordartsmetallerna bryts i Kina. Vattnet rinner ut i slaggdammen Weikuang dam. Dammen och det närliggande området är kraftigt förorenat.

Kinesiska officiella rapporter visar på en ökad dödlighet i byarna kring dammen och kraftigt förhöjda nivåer av radioaktiv strålning har mätts upp i området.

En expert, som av rädsla för repressalier inte vill ställa upp med sitt namn, säger att i så mycket som 90 procent av gruvorna riskerar farliga kemikalier, som används i brytningen att förorena dricksvattentäkter som försörjer miljontals människor med vatten. Och lokala myndigheter gör inget för att stoppa föroreningarna.

– Det finns ingen kontroll över hur grundvattnet påverkas, säger experten.

Bild: Peter Gottschalk