Nyheter

Lopp inviger ny väg på E16 idag

Snart kör trafiken på den nya vägen mellan Dala-Järna och Vansbro. Med mitträcken och planskild järnvägsövergång blir det tryggare att färdas längs sträckan och miljön förbättras för närboende. Men innan trafiken släpps på ska det springas på vägen.

Efter omkring två års arbete är nu den nya vägen på sju kilometer mellan Hulån och Vansbro längs E16 klar. Den har byggts med säkerheten i fokus. Vägen är nu en mötesfri 2+1-väg som ligger planskild från järnvägen. Trafikanterna slipper därmed korsa järnvägen, och kan ta sig fram både säkrare och smidigare.

Vägen förbättrar även miljön för närboende. Dels genom att det blir mindre trafik på gamla E16 och dels med den nya skoterpassagen under vägen som gör att man lättare kan ta sig till berörda jakt- och fiskeområden norr om E16. Passagen kan även användas av vilt.

Den 21 september invigs vägen med flera hundra löpare
Vägen invigs idag den 21 september. Direkt efter ges en unik möjlighet att delta i motionsloppet E16 Run, som arrangeras en enda gång. Flera hundra personer förväntas delta i loppet.

– Ja, det blir ett lopp som bara kommer att kunna genomföras en gång innan vi öppnar sträckan för trafik, då vare sig gång- eller cykeltrafik är tillåten på den nya vägen, säger Trafikverkets projektledare, Åsa Bergqvist, projektledare på Trafikverket.

– Det är med stolthet som jag blickar ut över denna sträcka som nu är klar. Arbetet har gått bra och vi har fått en väg med bättre framkomlighet och med mitträcken som bidrar till ökad säkerhet, säger Åsa Bergqvist.

Trafikverkets regionala direktör Catherine Kotake är på plats för att inviga sträckan.

– E16 mellan Malung och Djurås är ett regionalt stråk av stor betydelse för resor och transporter till västra Dalarna och Sälenfjällen. På den nya vägsträckan har säkerheten höjts och vi kan nu höja hastighetsbegränsningen från 90 till 100 km/timmen, vilket gör att framkomligheten kommer att bli bättre, säger Catherine Kotake.

Fakta om den nya vägen
Den nya sträckningen startar i höjd med Hulåns idrottsplats, cirka sju kilometer från Vansbro centrum, och avslutas vid östra infarten till Vansbro. En järnvägskorsning i Hulån har också tagits bort och ersatts av en bro över Västerdalsbanan.

Plats: Hulåns idrottsplats
Tid: Invigningsceremonin startar klockan 13.30. Klockan 14.00 startar E16 Run från Hulån med målgång i Lokparken i Vansbro.