Nyheter

Räddningstjänst från hela Sverige samlas i Uppsala

På tisdag kommer brandmän och brandbefäl från hela Sverige till Uppsala för att lära av varandra under träffen Skadeplats 2019. Dessutom kommer den franska räddningstjänsten för att visa upp ny teknik och även de senaste metoderna kring bekämpning av skogsbränder.

Den stora konferensen inleds på tisdag 24 september och pågår fram till och med torsdag 26 september. Syftet är att all typ av räddningspersonal som jobbar på plats på olyckor ska lära av varandra.

Efter två dagars föreläsningar och mer teoretiska pass flyttar hela konferensen ut till brandförsvarets övningsfält Viktoria och ny spännande teknik demonstreras tillsammans med praktiska övningar.

– Det här ger möjlighet till nya nätverk där vi kan utvecklas tillsammans. I förlängningen hoppas vi naturligtvis att vi får effektivare insatser och att vi blir ännu bättre på att genomföra vår räddningstjänst, säger Fredrik Sedvall, samordnare övnings- och utbildningsfältet.

Den nya teknik som ska visas kommer bland annat från Frankrike. Räddningstjänsten där har lång erfarenhet av taktik vid mark- och skogsbrandsbekämpning. Det har gjort att man utvecklat specifika metoder och specialutbildat team för att hantera skogsbränder.

– Nya och innovativa anläggningar från Frankrike och Tyskland kommer att finnas på plats och visas upp så att räddningstjänsten i Sverige kan bli inspirerad att ta efter deras klimatsmarta metoder som inte finns i Norden än, säger Fredrik Sedvall.

Förutom Uppsala brandförsvar är Brandskyddsföreningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och föreningen Sveriges Brandbefäl med och arrangerar konferensen som går under namnet Skadeplats 2019.