Nyheter

Bensinupproret 2.0 – officiella krav

Bensinupproret 2.0 vill se en förändrad drivmedelspolitik för en bättre miljö och samhällsekonomi. I detta dokument redovisar man i korthet de viktigaste punkterna som de vill se förändring på. Detta efter att ha sett höstbudgeten och tagit ställning!

”Stopp på indexuppräkningen mot KPI samt den överindexering på 2 % som sker automatiskt vid varje årsskifte.

Sänkt drivmedelsskatt med 30 % fördelat på tre år med 10 % varje år.

Varje år ska skatten justeras efter den ökade andelen bio-drivmedel som krävs av reduktionsplikten. 1% högre krav på bio-inblandning ska medföra 1% lägre skatt.

Ett reseavdrag som motsvarar de faktiska kostnader som arbetsresan kräver oavsett vilket drivmedel som används.

En offensiv satsning på svensk bio-drivmedelsindustri, framför allt öppna möjligheter för små produktionsenheter. Vi ska inte acceptera att Sverige är nettoimportörer av bio-drivmedel utan tvärtom sikta på att bli världsledande inom fossilfria drivmedel.

Våra krav är enkla att genomföra och skulle ge en avsevärd förbättring för samhället och för alla individer oavsett om de bor i stad eller på landsbygd.”