Nyheter

Flygbolaget BRA med i nytt nordiskt stor-samarbete för elflyg

Nu lanseras en nordisk satsning för att driva på utvecklingen av elflyg, The Nordic Network for Electric Aviation (NEA). Satsningen är finansierad av Nordic Innovation, under Nordiska ministerrådet och ska arbeta med både infrastruktur, industrifrågor och nya affärsmodeller.

– För oss på flygbolaget BRA är det viktigt att vara med och stötta utvecklingen av elflyg i Sverige, eftersom vi ser att inrikesflyget är väl lämpat för att bli elektrifierat, säger Anna Soltorp, hållbarhetschef på BRA.

– Regional tillgänglighet är en förutsättning för att Sverige ska fungera, vi behöver alltså se till att snabba på omställningen mot fossilfritt inrikesflyg genom att vara med och satsa på forskning och utveckling av ny teknik.

– Sverige har en tradition av teknisk innovation och breda överenskommelser. Det är något att bygga vidare på för att inspirera och påverka resten av världen, säger Anna.

The Nordic Network for Electric Aviation (NEA) ska arbeta med kunskapsöverföring mellan de nordiska länderna inom infrastrukturfrågor, industrifrågor och nya affärsmodeller.

Med från start finns elva aktörer: Air Greenland, Avinor, BRA – Braathens Regional Airlines, El-fly AS, Finnair, Heart Aerospace, Iceland Air, NISA (Nordic Innovation Sustainable Aviation), svenska RISE, SAS samt Swedavia.

Projektledare för nya NEA blir Maria Fiskerud som även är projektledare inom avdelningen resurseffektiva system och tjänster hos RISE, Research Institutes of Sweden.

Det finns fyra fokusområden för NEA för att driva på framväxten av nordiskt elflyg:

Nordisk standard för elflygets infrastruktur
Affärsmodeller för att koppla samman regioner
Utveckla teknologi för nordiskt klimat
Skapa europeiskt och globalt samarbete

BRA är sedan tidigare engagerade i en rad utvecklingsprojekt för klimatsmartare flyg i Sverige:

Fossilfritt Sverige
BRA är enda flygbolaget med i svenska regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och var också det bolag som 2018 överlämnade svenska flygbranschens färdplan för fossilfrihet för inrikesflyg till år 2030 till regeringen.

LTU Green fuels Biojet Initiative
Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet sonderar BRA terrängen för framtida inhemsk produktion av biobränsle från idag outnyttjade skogsrester. BRA är en av flera intressenter till inhemsk och självförsörjande biobränsleproduktion.

Fossilfritt flyg 2045
RISE, Research Institutes of Sweden, driver på uppdrag av Energimyndigheten ett innovationskluster för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Klustret ska samla aktörer som kan bidra till ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och utrikesflyg 2045.

Network for Transport Measures
Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas.

Heart Aerospace
Heart Aerospace är en innovativ, svensk elflygplansutvecklare med mål att leverera det första elektiska flygplanet för kommersiell trafik år 2025. BRA har skrivit ett letter of interest med Heart och följer utvecklingen med stort intresse. Mer: https://heartaerospace.com/

BRA visar flygmöjligheterna som finns inom räckhåll
Intresset för BRAs klimatoptimerade flygning i maj 2019 med passagerare och 50 % biobränsle mellan Halmstad och Stockholm, bara ökar – både från svenskt och internationellt håll.

Flygningen visade att utsläpp – med nuvarande flygplan, teknik och biobränsle – i det närmaste kan halveras.

På individnivå registrerades rekordlåga utsläpp från flygresan med 0,34 gram CO2 per kilometer. Att jämföra med supermiljöbilens gränsvärde för utsläpp per kilometer som är 50 gram och miljöbilens 95 gram.