Nyheter

Invigning av Hållplats Universum

I projektet RUGGEDISED arbetar EU, Umeå kommun, Trafikverket, med flera parter med en mängd åtgärder för att möta klimatutmaningarna. Det sker bland annat genom att främja hållbart resande – med gång, cykel och kollektivtrafik. I anslutning till konferensen EU Arctic Forum invigs Hållplats Universum där EU-projektet RUGGEDISED prövar nya funktioner och design.

Hållplats Universum är en testmodell för alla som väntar vid en av Umeås mest använda busshållplatser intill Umeå universitet. Syftet är att pröva helt nya lösningar för att bidra till att folk ska välja att oftare åka buss och på så sätt minska koldioxidutsläppen. En tanke bakom utvecklingen av busshållplatsen är också att med smarta lösningar och nya hållbara material försöka förvandla tröttsamma väntetider till kvalitetstid.

Hållplatsen är bland annat utrustad med ett realtidssystem som talar om hur många minuter det är kvar tills bussen faktiskt kommer. Det förstärks av att varje busslinje har ett eget ljud och ett eget ljus som berättar för resenären att bussen strax är på plats. Kapslar som hänger från taket på hållplatsen kan vridas och ge skydd mot vinden medan man väntar.

Eftersom hållplatsen är en testmodell kommer anpassningar och justeringar att vara en naturlig del av utvecklingen. Tanken med projektet är att olika insikter och lösningar vid busshållplatsen efter utvärdering kan användas vid andra busshållplatser runtom i Europa.

I projektet medverkar Sveriges forskningsinstitut, RISE, som tillsammans med bland annat studenter vid Designhögskolan, Umeå universitet, och det holländska företaget Rombout Frieling gjort en ingående förstudie. De har med intervjuer och beteendestudier undersökt hur Umeåborna helst vill att deras hållplats ska fungera. Det har bland annat handlat om upplevd trygghet, vindriktning, snöplogning, och om hur resenärerna står, sitter och rör sig på Hållplats Universum.

Projektet finansieras av EU-projektet RUGGEDISED, Umeå kommun och Trafikverket. Busshållplatsen är en av nio innovativa lösningar inom projektet RUGGEDISED, som genomförs i Umeå för att möta klimatutmaningarna.