Nyheter

Rickard Carstedt (s), Region Västerbotten: ”Sänkt hastighet på E4:an i Västerbotten ett hot mot tillväxten”

Att Trafikverket sänker hastigheten på E4:an i Västerbotten är inte bara ett hån mot de människor som bor här. Det är också ett hot mot hela landets tillväxt då regionen står inför en industrialiseringsvåg som saknar motstycke. Det menar Västerbottens regionråd, Rickard Carstedt i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Vid Västerbottens kust löper E4:an. Sträckan mellan de två största städerna Umeå och Skellefteå är tveklöst den sämsta etappen av den svenska E4:an.

Trafikverket har nyligen beslutat att sänka hastighetsbegränsningen från 90 till 80 km i timmen på flera delar av den tolv mil långa sträckan. Detta eftersom mitträcke saknas i stor utsträckning. Motiveringen till hastighetssänkningen är att rädda liv. Åtgärden kan liknas med att kissa i byxan. Det blir bra en kort stund, för att sedan bli värre än innan, fortsätter Richard Carstedt.

I Västerbotten råder bred politisk enighet om att både väg- och rälsburen trafik måste förstärkas. Med de förhållanden som råder här är det aldrig aktuellt att ställa järnväg och väg mot varandra. Det är varken socialt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbart. Den för hela Sverige viktiga Norrbotniabanan saknar fortfarande full finansiering och fastställda järnvägsplaner, något som påverkar möjligheterna att få fram vägplaner för de sista två etapperna på E4:an. Vi är beroende av detta för att fullt kunna säkerställa en acceptabel standard av E4:an genom hela länet, med en mitträckesavgränsad landsväg, avslutar Richard Carstedt sitt inlägg.