Nyheter

Staketet som skyddar Västra Götalands grodor

I Härryda kommun i Västra Götaland förbereder man för nya dagvattendammar, och för att skydda områdets fridlysta åkergrodor har ett specialutformat grodstaket satts upp längs en sträcka på 1,2 kilometer.

Grodstaketet, som består av ett grönt avspärrningsnät spänt mot impregnerade träpålar, sitter tätt mot marken och är 40 cm högt. Jonas Hedberg är projektledare på Skandinaviska Områdesskydd i Göteborg, som monterat staketet.

– Staketet gör att åkergrodorna kan fångas in och sedan direkt omplaceras till ett annat lämpligt område. Nätet är lågt för att inte störa vandrande personer eller andra djur, men tillräckligt högt för att grodorna inte ska kunna hoppa över, säger Jonas.

Avspärrningen har kontrollerats och godkänts av naturvårdssakkunnig innan träden fällts och marken schaktats. Staketet färdigställs under v. 39.