Nyheter

Nu kommer nya användningsområden för gummigranulat i byggbranschen

Svensk Däckåtervinning (SDAB) har inlett ett samarbete med Massbalans AB för att hitta nya marknader och produkter för återvunnet däckmaterial, bland annat inom konstruktion och anläggning. Den gemensamma ambitionen är att återvunnet däckmaterial ska komma till nytta i samhället och därmed bidra till minskad klimatpåverkan, bättre miljö och långsiktig hållbarhet.

Svensk Däckåtervinning, SDAB, som ansvarar för insamling och återvinning av däck under det lagstadgade producentansvaret, ökar nu ambitionen att det återvunna materialet ska komma till mer nytta i samhället och bidra till att vi uppnår Sveriges miljömål och Agenda 2030. Samarbetet med Massbalans är ett initiativ för att öka materialåtervinningen som under de senaste åren minskat till förmån för energiåtervinning. Ragn-Sells fortsätter dock att på SDAB:s uppdrag ansvara för insamling, process samt avsättning.

– Uttjänta däck har länge betraktats som ett avfall som ska samlas in och förstöras. Idag vet vi att gummimaterialet är en värdefull resurs som ska återvinnas på ett miljövänligt och klimatsmart sätt. Tillsammans med Massbalans och många andra företag kommer vi gå från ett linjärt system till ett cirkulärt, där däckgummit från cyklar, bussar och bilar blir nya produkter och inte bara energiåtervinns, säger Fredrik Ardefors, VD på SDAB.

Fallvänlig asfalt och krockvänliga vägbarriärer
– Intresset att skapa cirkulära modeller och återvinna gummimaterial är stort. Några exempel är fallvänlig asfalt för cykel- och gångbanor, krockvänliga och stöttåliga vägbarriärer i gummibetong, gummimaterial för isolering av husgrunder samt för vattenrening. Redan idag så är däckåtervinningen en stor koldioxidfångare, och om vi lyckas med att öka materialåtervinningen så kan vi under de kommande fem åren fyrdubbla den klimatpositiva effekten, säger Carl Zide, VD på Massbalans.

SDAB har även förstärkt den egna organisationen med resurser för uppföljning och kravställning på både däckproducenter och användare av det återvunna materialet samt för framtagning av nästa generations däckåtervinningssystem. Stora resurser har också lagts på verifiering av materialets säkerhet genom nya studier och samarbeten.

–Med de otaliga studier som visat att materialet även är säkert för hälsa och miljö hoppas vi att fokus nu kan vändas till att möjliggöra användningen av återvunna däck i fler applikationer, säger Fredrik Ardefors vd SDAB.

Om Massbalans och Carl Zide
Massbalans hjälper företag inom främst byggindustrin att hitta mottagare för sina överskottsmaterial. Genom återvinning så minskar kostnaden för både företaget med överskott, som slipper betala tippavgifter och långa transporter, och mottagaren som ofta kan få delar av sitt materialbehov gratis och slippa köpa jungfruliga material. Transportavstånden kan i många fall minska med 75 procent och likaså utsläppen.
Carl Zide är chef för Massbalans och kommer senast från NCC där han byggde upp Loop Rocks – Sveriges största marknadsplast för återvinning av stenmaterial, grus, sand, jord och fyllnadsmassor med över 18 000 byggare som användare. Innan Carl Zide började på NCC så jobbade han på några av de ledande företagen i världen inom dejting (Badoo), e-handel (Auto Trader) och gambling (Amaya/PokerStars).

Bild: SDAB