Nyheter

Rekordinstallation i fjällen

Helags fjällstation har tagit klivet in i 2000-talet. Äntligen kan besökarna nyttja toppmoderna toaletter med rinnande vatten. Tacka 4evergreen för det.

– Det känns storslaget att ha installerat Sveriges högst belägna minireningsverk med biologisk rening, säger Aleksander Teir på 4evergreen.

4evergreen är specialister på prefabricerade avloppslösningar och har sedan starten 2007 installerat minireningsverk på öar och andra platser i oländig terräng. Men aldrig förr har företaget fått en sådan utmaning som i jobbet med Helags Fjällstation.

Anledningen? Fjällstationen ligger 1 043 meter över havet (fjälltoppen Helags är hela 1 797 meter) och närmsta bilväg ligger knappa två mil bort – det är med andra ord inte helt enkelt att installera ett reningsverk med biologisk rening så avsides.

– Det är första gången för oss. Utmaningen var ju att få allt på plats, hur vi skulle transportera dit allt material för anläggningen, säger Aleksander Teir, distriktschef försäljning norr på 4evergreen.

– Vi kom fram till att vi kunde transportera upp en del grejer med snövessla på vintern och sedan delade vi upp anläggningen i tre tankar som vi flög upp med helikopter, berättar Teir.

– Det gäller ju att vara förberedd, då vi på sommaren flög dit med helikopter och stannade i en vecka och jobbade. Så det gällde att komma ihåg alla grejer, säger installatören PG Scott.

Minireningsverket togs i drift i somras och det handlar om en anläggning som ska klara av ett flöde på 15m3/dygn vilket motsvarar 100 personers belastning.

Helags Fjällstation har därmed lämnat trekammarbrunns-tiden bakom sig – nu har fjällstationen ett toppmodernt reningsverk för såväl avloppsvatten som fettavskiljning.

– Det som utmärker den här anläggningen, förutom placeringen, är att vi slamavattnar på plats. Normalt sett får man ju köra helikoptertömning eller slambäddar, men här slamavvattnar vi i själva reningsverket vilket gör att vi bara kan ta säckarna och köra ner från fjället. Tidigare körde de tömning med helikopter, nu kan man vintertid ta med säckarna med skoter vilket blir både hygieniskt och miljömässigt en klar vinst, säger Aleksander Teir.

Det har även byggts ett helt nytt hus runt själva reningsverket vilket ger högre temperaturer på avloppsvattnet och säkerställer driften under de kalla vintermånaderna.
Från STF:s sida är man väldigt nöjd med det toppmoderna minireningsverket vid foten av mäktiga Helags. Den populära fjällstationen – som faktiskt är Sveriges yngsta fjällstation (byggd 1897) – byggdes upp till nuvarande form 1983 och har i dag 80 bäddar.
Äntligen har man nu också en toalettlösning som är i samklang med nutiden.

– Gästerna har i många år varit nöjda med Helags fjällstation men toalettbesöken på utedass har dragit ner betygen ganska ordentligt. Det här blir en otrolig skillnad för oss. Vi tog in några offerter men 4evergreen stod för en smidig helhetslösning, säger Mats Isjfäll, servicechef för STF.

– Förutom att vi nu slipper allt kring ett utedass så släpper vi nu ut ett renat vatten och kan ta hand om vårt slam som vi komposterar och sedan transporterar det till slutförvaring, säger Mats Isfjäll.