Nyheter

Nytt biljettsortiment för Västtrafik nästa år

Nu står det klart vilka biljetter som ska ingå i Västtrafiks sortiment framöver. De nya biljetterna börjar gälla nästa höst, i samband med införandet av de nya zonerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Redan den 18 september tog Västtrafiks beställarnämnd, Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen, beslut om vilka principer som ska gälla för Västtrafiks nya biljetter i den nya zonindelningen.

Nu har Västtrafiks styrelse beslutat om ett helt nytt biljettsortiment, som börjar gälla i november 2020 när de nya zonerna införs.

— Vi får in mycket synpunkter från resenärer som tycker att biljettsortimentet är krångligt och svårt att förstå. Det har vi tagit till oss av och grundtanken med det nya sortimentet är att det ska bli enklare att välja biljett än vad det är idag. Då behöver vi ett överskådligt utbud som är enhetligt i hela Västra Götaland, säger Peter Hermansson (M), styrelseordföranden för Västtrafik.

Ska göra resandet enklare
Grundsortimentet består av biljetter för zonerna och zonkombinationerna A, B, C, AB, BC och ABC.

Alla biljetter i grundsortimentet finns för vuxen och ungdom och för tidsgiltighet 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar, 90 dagar, 365 dagar samt för enkelresor. Enkelresa i en zon har giltighet 90 minuter och i två eller fler zoner 180 minuter.

Ett mindre antal specialbiljetter kommer också finnas kvar, medan linjespecifika biljetter försvinner (se faktaruta).

Priser beslutas till våren
I den nya zonindelningen kommer priset att vara detsamma i alla zoner. Men vad de nya priserna landar på är inte klart än. Det kommer att beslutas av Kollektivtrafiknämnden under våren 2020.

Samtidigt fortsätter Västtrafik förbereda införandet av de nya zonerna. Det handlar bland annat om anpassning av tekniska system, utbildning av förare och servicepersonal och information till kunderna.

Fakta:

Västtrafiks nya zoner:

Zon A: Göteborg, Partille, Mölndal, Öckerö
Zon B: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.
Zon C: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland

Specialbiljetter som finns kvar:

Separata periodbiljetter för tätorterna Borås, Skövde, Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg.
Periodbiljett Fritid 30 och 90 dagar, motsvarar dagens Fritid 100 dagar.
Reshjälpskort oförändrad periodbiljett.
Provåkarkort oförändrad periodbiljett.
Gästkort oförändrad periodbiljett.
Nattvandrarkort oförändrad periodbiljett.
Resplus oförändrad period och enkelbiljett.
Sommarkort. Västtrafik utreder en sommarbiljett för turister i Västra Götaland.

Biljetter som tas bort:
De biljetter som kommer att försvinna när det nya biljettsortimentet införs är de som inte följer de redan beslutade principerna.

Biljetter som gäller i en kommunzon
Biljetter som gäller i en tätortszon
Kommunöverskridande biljetter; Göteborg +, Göteborg ++, Flerkommun, Flerkommun+, Kranskommun.
Medföljandeerbjudandet
Lågtrafikbiljetter
Regionen Runt Xtra
Chalmerskortet
Marstrand enkelbiljett och årskort
Viskadalskortet
Tjänstekort
Utökning Göteborg
Enkel Regionen Runt 180 min
Övergångsbiljett
Rundtursbiljett Fjällbacka postbåt
Skärgårdskortet
Flygbussarnas enkelbiljett ”Välkommen till Göteborg”