Nyheter

Free2move AB anställer Jan Ström som VD

Den 1 oktober börjar Jan Ström som VD på Free2Move AB. Samtidigt börjar även Patrik Malm som marknads-och försäljningschef. Båda kommer närmast från samma positioner på LeaseGreen.

Jan har en gedigen erfarenhet av säljledande befattningar samt utveckling av komplexa tekniska affärer med fokus på service. Han har haft ledande roller i bland annat Addici, Caverion, Fastighetsägarna och LeaseGreen där han lett bolagen genom större förändringsresor.

Även Patrik har gedigen sälj- och marknadserfarenhet från fastighetsbranschen och facility management.

– Free2moves förändringsresa och inriktning mot Proptech innebär stora expansionsmöjligheter. Jag är mycket nöjd med rekryteringarna av Jan och Patrik. De har båda starkt driv och brinner för att utveckla affären. Jan kompletterar även styrelsen på ett mycket bra sätt med sin erfarenhet av att jobba med förändring och försäljning, säger Leif Syrstad, VD för Free2Move Holding.

Som VD för det operativa bolaget kommer Jan Ström att kunna ha ett 100 procentigt fokus på försäljning av tjänster till fastighetsägare samt driva den fortsatta utvecklingen av Free2moves tjänsteutbud.

– Det känns otroligt spännande att vara med på de utvecklings- och tillväxtmål Free2move bestämt sig för. Min uppfattning är att bolaget har det DNA, kunskap och vilja som behövs för att lyckas på denna marknaden.

– Free2move verkar idag i en så gott som ”osynlig” bransch med ”osynliga” tjänster. Min uppgift blir att synliggöra detta värde och påbörja den innovationsresa som Free2move och branschen står inför. Med ögat på öret, fokus på nuläget och blicken mot framtiden är jag övertygad om att vi kommer att prestera positiva resultat inom kort, kommenterar Jan Ström.

Bild: Pixabay