Nyheter

Partnersamarbete för minskade utsläpp möjliggjorde tankstationssatsning

När Alfredsson Transport AB i Norrköping valde att investera i lastbilar med flytande gas för att sänka sina koldioxidutsläpp och bränslekostnader, fanns en stor problematik; tankstationer. Alfredsson Transport AB är en av de företag på marknaden som efterfrågade en tankstation i området. Sedan i juni finns nu en tankstation i Gasums regi placerad i Norrköping.

Enligt EU:s nya lagstiftning måste de genomsnittliga CO2-utsläppen för nya tunga fordon vara minst 30 % lägre 2030. Sverige har även en nationell målsättning att minska CO2-utsläppen från inhemsk trafik med minst 70 % före 2030. Efterfrågan på marknaden för renare drivmedelsalternativ har därför ökat och ett av de transportföretag som går i bräschen är Alfredsson Transport AB i Norrköping.-

Vi ville uppdatera vår fordonsflotta och växla över från diesel till flytande gas eftersom den ekonomiska och miljömässiga vinningen är enormt stor för oss som logistikföretag. Största fördelarna för oss är möjlighet att tanka LBG som sänker koldioxidutsläppen med över 80% samt att vi kan sänka drivmedelskostnaderna med ca 20% jämfört med en vanlig dieselbil, berättar Erik Alfredsson, VD, Alfredsson Transport AB.

Den flytande gasen väcker nu större uppmärksamhet med sina miljömässiga fördelar. Utöver minskning av CO2-utsläpp minskar även utsläppen av kväveoxid och partiklar genom användning av flytande gas.

Partnersamarbetet startade hos Rejmes i Norrköping som är återförsäljare av Volvolastbilar. När Volvo informerade om en ny gasmotor som hade motsvarande räckvidd som deras dieselmotorer växte intresset hos Alfredssons Transport AB, som beslutade sig för att köpa 3 gasbilar.

– Vi tyckte att tekniken med nedkyld metangas verkade intressant och när reduktionsplikten kom och priset på HVO100 stack iväg så var valet enkelt att välja en gasbil. Vi vill vara i framkant och främja miljön i allra högsta grad. Vi lovade Gasum att tanka allt vi förbrukade hos Gasum om de kunde bygga en tankstation här i Norrköping, berättar Erik Alfredsson, VD Alfredsson Transport AB.

– Baserat på marknadens efterfrågan bygger vi ett nätverk med tankstationer i Norden i nära samarbete med flera partners. Denna utveckling kommer att påskynda tillväxten av gasbaserade vägtransporter i Norden och samtidigt erbjuda logistikföretagen hållbara bränslealternativ som hjälper dem att uppnå sina miljömål. Som en extra bonus sparar de också in betydligt på sina bränslekostnader, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden.

Tankstationen blev ett faktum och invigdes i Norrköping i Juni 2019. Alfredsson Transport AB har idag beställt ytterligare 2 gasbilar som levereras senare under året. När de är på palts kommer transportföretagets fordonsflotta bestå av ca 10 % gasbilar.

– Gasum är lyhörda och samarbetsvilliga. Nu ska Gasum öppna en station i Karlstad och det passar oss bra när vi har körningar till Norge, avslutar Erik Alfredsson.

Gasum investerar kraftigt i ett stationsnätverk i Norden med 50 planerade stationer för flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG).