Nyheter

Varannan svensk företagare: Svårt att hitta balans mellan jobb och privatliv

Ett eget företag kan innebära en känsla av frihet och möjlighet att styra sin egen tid. Men för många kan det även skapa en känsla av att inte riktigt räcka till. En ny Novus-undersökning från bank- och finansgruppen Svea visar nämligen att närmare varannan svensk företagare har svårt att balansera jobb och privatliv. Framförallt är det tiden med familjen som drabbas.

Att starta eget företag innebär stora möjligheter. Samtidigt är det väldigt krävande för många. I samband med lanseringen av en helt ny digital bank för företag har Svea undersökt vilka utmaningar svenska företagare ställs inför.

Undersökningen visar att hela 47 procent upplever att det är svårt att balansera jobb och privatliv. Och främst är det familjen som drabbas när tiden inte räcker till. Det uppger 52 procent. Det visar sig även vara svårt att vara ledig på grund av sitt företagande, vilket 49 procent svarar. Nästan var tredje har inte tid att träffa sina vänner. Det verkar dessutom som att företagande ibland kan innebära att letandet efter kärleken läggs på is. Sju procent uppger nämligen att de inte hinner dejta.

– Som företagare är det vanligt att du inte har ekonomin för att anställa personal för diverse sysslor. Då hamnar man själv istället på flera stolar vilket givetvis tar extra tid. Som ytterst ansvarig måste man lägga den tid som krävs för att företaget ska överleva och utvecklas. Det kan i många situationer innebära perioder när mindre tid kan läggas på familj, vänner och semester. På Svea försöker vi ständigt underlätta företagarnas vardag och vi vet sedan tidigare att mycket tid läggs på administration. Detta är en av anledningarna till att vi nu lanserar en ny digital bank för företagare, säger Victor Ramström, vd Svea Bank.

Företagets ekonomi – ett återkommande bekymmer

Undersökningen visar även att närmare varannan företagare någon gång har hamnat i konflikt på grund av att jobbet tar för mycket tid. Detta kan ställas i relation till allmänheten där endast 34 procent uppger att de hamnat i konflikt för att jobbet tar upp för mycket tid.

Topplista: Detta gör det svårt att hitta balans mellan jobb och privatlivet

1. För lite tid med familjen 52 %

2. Sällan vara ledig 49 %

3. Hinner inte umgås med vänner 31 %

4. Hinner inte träna/utöva fritidsaktiviteter 29 %

5. För lite tid med din partner 28 %

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea. Totalt har 1 000 telefonintervjuer genomförts bland ägare och vd:ar på företag med 0–49 anställda och med en omsättning på minst 500 000 kronor. Undersökningen genomfördes 15 april till 23 april.

Bild: Rudy and Peter Skitterians