Nyheter

Scania väljer H & D Wireless IoT sensor för övervakning av lyftverktyg

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har tillsammans med Scania ingått ett 12 månaders avtal för IoT tjänster. Sen juni 2017 har H&D Wireless en installerad pilot på Scania Smart Factory där nya system för digitalisering av fabriken testas. Nu går samarbetet in i en ny fas då H&D Wireless kommer att leverera Raven IoT Sensor Box827 lösning som produkt med tillhörande mobiltjänst till Scanias fabrik i Södertälje.

Scania har tusentals lyftutrustningar över hela fabriksområdet och med Raven IoT sensor Box827 från H&D Wireless kan Scania nu mäta verklig användning per lyftmaskin. Detta leder till minskade kostnader för serviceorganisationen som nu bara behöver besiktiga och underhålla maskiner som har uppnått det antal driftstimmar där service behövs. Användningen presenteras med hjälp av Griffin Visualizer. Installationen underlättas av att BOX827 använder den nya cellulärstandarden NB-IoT, vilken inte kräver någon infrastruktur för kommunikationen. Avtalslängden sträcker sig över 12 månader med möjlighet till förlängning årsvis och man har initialt beställt en första sats med sensorer för att sedan kunna öka antalet succesivt. Ordervärdet är initialt mindre än 50 ksek.

– H&D Wireless är en strategisk partner till Scania Smart Factory. Genom Raven IoT sensor Box827 får vi kontroll på hur vi utnyttjar vår lyftutrustning. Detta leder till att vi i första hand har möjlighet att planera underhåll effektivare. Vi kan göra det på ett enkelt sätt utan att behöva investera i infrastruktur, säger Lars Hanson, Scania Smart Factory Lab.

– Vi är i en spännande fas i vårt samarbete i Scania Smart Factory Lab, då Raven IOT sensor kommer installeras i både Lab och fabrik för att koncepttests, säger Pär Bergsten, VD och grundare H&D Wireless.

Raven IoT-sensor Box827 är en sensorbox som enkelt kan appliceras på maskiner eller verktyg för övervakning av dess hälsa, drifttid, tid till nästa service och har en molnanalys för prediktivt underhåll. Boxen kräver ingen infrastruktur så som WiFi eftersom den använder den nya IoT Maskin-Maskin standarderna LTE-M och NB-IoT som går över mobilnätet genom tex operatörer som Telia och Telenor.

Den erbjuds tillsammans med Griffin® IoT Cloud för fjärranalys eller till GEPS® där även positionering av t.ex. verktyg på byggarbetsplatser kan erhållas, alternativt kan den kopplas till annan standard molnlösning som kunden väljer, till exempel Microsoft Azure, Amazon Web Services och Google Cloud.

Bild: Sambeet D