Nyheter

Under september reste 2,9 miljoner passagerare med SAS

SAS rapporterar en ökning av antalet passagerare med 3% jämfört med samma period förra året. Enhetsintäkterna ökade med 4,4% och passageraryielden med 5,4%, vilket stödjer den positiva trenden under året.

Total kapacitet ökade med 1,5% och antalet passagerare ökade med 87 000 eller 3,0% samtidigt som regulariteten och punktligheten förbättrades jämfört med samma period föregående år.

I samtliga tre skandinaviska länder ökade efterfrågan på inrikesresor, mätt i passagerarkilometer. Ökningen uppgick till 6,3%, där Norge uppvisade den starkaste tillväxten. Europeiska linjer visade också tillväxt, men en fortsatt svag svensk krona och geopolitisk osäkerhet har dämpat efterfrågan på interkontinentala resor, till och från Skandinavien. En förbättrad balans i utbud och efterfrågan i Skandinavien, återspeglas även i förbättrad valutajusterad passageraryield och enhetsintäkt, som ökade med 5,4% respektive 4,4%.

–  Det är uppmuntrande att arbetet med att anpassa vår produktion till säsongsefterfrågan återspeglas i fler resenärer. Att inrikestrafiken växer kopplar vi till vårt arbete att förbättra kunderbjudandet och ansträngningarna att minska klimatpåverkan. Utöver koldioxidkompensation av alla SAS-biljetter bokade av EuroBonus-medlemmar, kan våra resenärer nu även göra sina flygningar mer hållbara genom att välja att betala för biobränsle, vilket minskar klimatpåverkande koldioxidutsläpp med 80 procent jämfört med fossilt bränsle. Sedan lanseringen har vi sett ett allt större intresse från kunderna för den här möjligheten, säger Rickard Gustafson, VD för SAS.