Nyheter

RISE får europeiskt innovationspris för brandbekämpningssystem till vägtunnlar

Ett nytt brandbekämpningssystem till Norra länken, Förbifart Stockholm och Götatunneln i Göteborg, som förväntas spara upp till en halv miljard kronor, får nu det europeiska innovationspriset EARTO Innovation Award 2019. Systemet använder sig av sprinklermunstycken som sprider vattendropparna horisontellt, så att ett enda vattenrör i mitten av tunneltaket räcker för hela vägtunneln.

EARTO är en samarbetsorganisation för Europas tekniska forskningsinstitut som årligen prisar de innovationer som bedöms ha haft, och kommer att få, störst effekt i samhället.

– Vi är mycket stolta över det här priset och att ha varit delaktiga i ett projekt som kommer att minska kostnaderna för och öka säkerheten i vägtunnlar i framtiden, säger professor Haukur Ingason, tunnelbrandsexpert på RISE.

Det nya systemet, som döpts till T-REX, minskar installations- och underhållskostnader med 40 – 70 procent jämfört med traditionella sprinklersystem. T-REX är mycket effektivt vad gäller att begränsa branden samt att minska explosionsrisken och skadorna på tunneln. T-REX är en av tre pristagare i årets EARTO Innovation Award.

– Vi bedömer att T-REX har goda förutsättningar att bli förebild för framtidens vägtunnlar, säger Haukur Ingason från RISE.

Sprinklersystem har tidigare knappt funnits i svenska vägtunnlar. I andra delar världen är det vanligare, speciellt i Japan och Australien. Under planeringsarbetet av Norra länken kallade Trafikverket in flera parter för att se om det gick att hitta en säker, robust och kostnadseffektiv lösning för svenska förhållanden. Haukur Ingason är noga med att påpeka att det inte är RISE som utvecklat brandbekämpningssystemet. Istället har man funnits med som oberoende institut och gjort bedömningar och egna tester.

– Vi är experter på brandförlopp. I sådana här situationer finns det inte alltid någon förutbestämd standard eller krav att uppfylla. Men vi har kunskapen att bedöma systemets effektivitet.

Under utvecklingen av T-REX utsattes brandbekämpningssystemet för hårda tester både i labbet och i riktiga vägtunnlar. Haukur Ingasson var själv på plats vid fullskaliga brandtester som gjordes i en övergiven vägtunnel i Norge.

– Man planerar och förbereder noggrant. Men att sätta igång en brand inne i en tunnel är alltid lite nervöst, speciellt vid storskaliga tester.

Brandbekämpningssystemet som utvecklades av Trafikverket tillsammans med Brandskyddslaget visade sig också samhällsekonomiskt lönsamt. Enligt en rapport gjord av konsultföretaget Ramböll på uppdrag av RISE beräknas den samhällsekonomiska besparingen till 440 miljoner kronor.

Bild: Engin Akyurt