Nyheter

PLM på dagordningen för hållbar digitalisering

PLM Group- 3D experience samlas SOLIDWORKS-användare och ledande experter för att diskutera det senaste inom området. Dagens Infrastruktur fanns på plats för att bevaka eventet.

Digitaliseringen medför stora förändringar. VR, IoT och 3D banar vägen för nya tekniska framsteg. Utvecklingen går snabbt framåt och kraven på effektivisering inom många områden ökar. Nya innovationer realiseras och omsätts i praktiken inom verksamheter som effektiviserar sina processer. På PLM Group har man exempelvis gjort fler än 5000 lyckade implementeringar hos sina kunder. Genom att kombinera kunskap från Nordens bästa specialister hjälper de sina kunder att konstruera produkter med hög produktivitet samtidigt som deras idéer förvandlas till affärssuccéer. Men det gäller att tänka smart och inte förlora dyrbar tid.

– All digitalisering är per automatik inte smart men med rätt tänk är det fullt möjligt att exempelvis bygga spektakulärt och dessutom kunna göra det billigt genom att använda sig av simulering i byggprojekten. En viktig nyckel till framgång är att kunna koppla samman system för bättre och smidigare utnyttjande. En av de stora utmaningarna i dagsläget är just att olika system inte är sammanlänkade. Genom att digitalisera går det att effektivisera och uppnå mer precisa resultat samt att automatisera fler processer. På så vis är det också enklare att förstå produkten, menar Patrick Mays, Vice President Strategy, Dassault Systèmes.

Han förklarar vidare vikten av kunskap i varje delmoment. Det är först när vi till fullo förstår delmomenten som vi besitter kunskap att förändra och förbättra olika processer. Han påpekar också vikten av att inte enbart fokusera på att spara pengar. Det handlar inte om att skära ner utan om att satsa för att nå framgång. Att ha en plan för PML är också av högsta vikt för att lära sig mer om produkter rent generellt.

Att samla data är grundläggande men det gäller att se nyttan med insamlad data och se hur den positivt kan påverka inte enbart skilda processer och delmoment utan hela kedjan. Här är simulering ett ovärderligt hjälpverktyg. Att designa i 3D och CAD är redan högaktuellt och faktum är att 90 procent av de bilar och flygplan som finns idag är designade i 3D-Experience plattform. Verktyget är givetvis exceptionellt eftersom det går att visualisera slutprodukten. Det man med hjälp av G-code animerar och bygger i datorn i 3D går att överföra till de robotar i fabrikerna som sedan vet exakt hur de ska göra för att fysiskt återskapa det som först animerats.

– Detsamma gäller för större byggnationer där simuleringen möjliggör viktiga effektiviseringar. Simuleringen gör det också möjligt att jobba i fler stadier samtidigt i programmet. Simulering innebär idel fördelar och gör det även möjligt att bygga mer spektakulärt utan att det för den skull blir dyrare eftersom det är enklare att hålla koll på processen och exakt vad som krävs för att uppföra en byggnad utan spill och flaskhalsar i produktionen. Att det är en nödvändighet att hänga med i utvecklingen är en underdrift. Det går inte att tävla med dem som ligger i täten och ser till att inte bara samla data utan använder sig av den på ett innovativt sätt för att skapa förändring. Den som lyckas implementera digitaliseringen i sin verksamhet och dra nytta av den har ett stort försprång. Det handlar om att hänga med och utvecklas eller försvinna, konstaterar Jonathan Asher, CATIA Construction Portfolio Director, Dassault Systèmes avslutningsvis.