Nyheter

Chalmersstudenter bygger framtidens broar i Göteborg

Att bygga broar är viktigt både för att koppla samman människor och överbrygga fysiska gränser. Nu planerar Chalmersstudenter att bygga en verklig bro över vallgraven till 2021.

Den årligen återkommande och studentinitierade brotävlingen på Chalmers kommer att skalas upp fram till Göteborgs 400-årsjubileum. Målet är att 2021 skapa en fullskalig träbro över vallgraven. Sedan tävlingen gick av stapeln 2007 har lagen, som är blandande med framtida arkitekter och ingenjörer, utmanat varandra i att skapa den bästa bron avseende både design och konstruktion.

Som ett led att skapa en fullskalig bro 2021 kommer de bästa broarna i årets tävling göras mer publika för allmänheten och de 15 meter långa broarna kommer ställas ut på Milleniumplatsen. Syftet med utställningen är att sprida kunskap om och intresse för samhällsbyggande. Med utställningen vill studenterna öka kontaktytan mellan Chalmers, näringslivet och staden och framförallt skapa en plats för samtal om betydelsen av broar. Nästa år kommer tävlingen att utvecklas ytterligare med fler kringaktiviteter och där allmänheten kan följa brobyggandet på närmare håll och vara en del i processen.

Utställningen kommer att visa processen och samarbetet mellan studenterna i trämodeller och foton.

– Tävlingen är populär bland studenterna och hjälper till att föra samman de fyra samhällsbyggande sektionerna med varandra och med näringslivet. Nu vill vi utveckla tävlingen till att bli ännu mer relevant och intressant för fler, Oscar Eklund, ordförande i Chalmers Structural Design Challenge

– Med broar kan vi fläta ihop staden, överbrygga gränser och bidra till mellanmänskliga möten. Brotävlingen är ett viktigt bidrag till samtalet om betydelsen av fysiska och mentala broar, säger Kajsa Sperling, White som är en av tävlingens huvudsponsorer.

Bild: Erik Linn