Nyheter

Förbifart Stockholm får support i form av en stödmur

Sveriges huvudstad växer så att det knakar. För att kunna hantera den snabba utvecklingen krävs det ett större säkerhets- och tillgänglighetstänk i vägar och infrastruktur. Därför byggs trafikplats Akalla, en del av nya sträckan Förbifart Stockholm, och rustas med 508 meter av Byggros AB:s stödmurslösning Vector Wall, för att öka säkerheten för både trafikanter och djur.

Sedan Essingeleden invigdes 1966 har den varit en av de mest trafikerade vägarna i hela Sverige. Trafikverket uppskattar att cirka 140 000 fordon kör på vägen varje dag, vilket är nästan dubbelt så många som när den byggdes. Med fler och fler trafikanter kommer trafiksituationen att bli ohållbar. Därför beslutades det att man skulle bygga en ny motorvägsförbindelse för E4 – Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm ska gå genom västra Stockholm, från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr. Detta för att avlasta trafiken som idag går genom Stockholm via Essingeleden och innerstaden. Sträckan planeras att bli 21 kilometer, varav ungefär 18 ska gå i tunnel. Dessutom kommer det att byggas sex trafikplatser, bland annat en i Akalla där Byggros AB varit med och levererat en stödmurslösning. Detta för att öka säkerheten för såväl trafikanter som djur.

Kombinerar form med funktion och smälter in i omgivningen
De sex trafikplatserna som byggs kommer att användas som länkar mellan de befintliga vägarna och förbifarten. Trafikplats Akalla kommer att fungera som huvudförbindelse från Förbifart Stockholm till Kista. Züblin Scandinavia AB fick i uppdrag av Trafikverket att färdigställa trafikplatsen och för att kunna höja avfartens säkerhet, samt göra den så visuellt tilltalande som möjligt, har ett stödmurssystem från Byggros levererats. Stefan Olsson, samordnande byggledare hos Trafikverket, berättar:

– Högst upp på berget, där det sprängts för att bygga väg, håller stödmuren just nu på att installeras. Muren ska täcka upp delen från bergsytan till den anslutande marken, och på vissa ställen är muren till och med så hög som 6–7 meter. Detta för att skydda trafiken från såväl viltolyckor som jordras.
Han fortsätter:

– Valet av en JFS-mur, eller jordförankrad stenmur, föll främst på att den kombinerar form med funktion. En stenmur passar in i naturen och kommer att smälta in i de sprängda passagerna genom bergsområden. Dessutom är stödmuren hållbar och smidig och ger liv åt området. Även om det bara är sten, ger det en betydligt mer levande yta än när man använder sig av stödmur gjuten i betong. Det är en vacker lösning helt enkelt.

En unik lösning
Vector Wall systemet är ett stödmurssystem som Byggros har tagit fram. Vector Wall innefattar ett frontnät, som fylls med bergkross inom bestämd fraktion. Jonas Määttä, konsult hos Byggros AB, berättar om hur de använt stödmurssystemet för att lösa problemen vid trafikplatsen:

– Vid vissa delar ska man bakåtförankra nätet i jordstrukturen med hjälp av geonät. Detta för att uppnå en hållbar struktur som inte trycker mot frontnätet. Vid andra delar byggs däremot muren mot en bergsklack och då förankras det direkt i berget. Muren kommer också att gränsa mot ett naturområde, där den fungerar som en barriär som förhindrar att saker eller personer ramlar ner mot vägen. Men den kommer också att fungera som en spärr för salamandrar och grodor, så att de inte kommer ut i trafiken.

Efter ett par förseningar och oväntade hinder är bygget igång för fullt, och säkra sprängningar och bra stödsystem står i fokus. År 2026 är det planerat att Förbifart Stockholm ska öppna för trafikanter, som äntligen kommer att få uppleva en mindre stressig väg mot sina respektive destinationer.

Bilden:
Extra stöttning till trafikplats Akalla med stödmurssystem från Byggros AB.
Bild: Byygros