Nyheter

IFS tar nästa steg med smarta och autonoma företagslösningar

I dag lanserar det svenska affärssystemsföretaget IFS sin nya tekniska arkitektur med fokus på branschlösningar. Det görs på IFS World Conference 2019 i Boston.Osäkerhet, digital transformation och hot om att existerande marknader ska krackelera är vardagsmat för företag världen över.

Det innebär ett behov av mjukvaruleverantörer som fokuserar på resultat, snarare än på teknik som självändamål. I dag visar IFS ett starkt fokus på resultat, genom att berätta om företagets vision för hur nya tekniklösningar kommer att inlemmas i kundernas kärnapplikationer. De nya lösningarna anpassas till kundernas sätt att arbetet och efter behoven i de branscher som kunderna verkar i.

Den nya teknikarkitekturen med fokus på branschanpassade lösningar kommer att finnas för leverans under 2020. Den kommer att bli det nya hemmet för IFS hela sortiment av mjukvaror för att stödja tillverkning, projektstyrning och servicelösningar. Den kommer också att göra det möjligt att integrera modern teknik som IoT, förstärkt verklighet (AR/MR), AI och maskininlärning på ett praktiskt sätt. Det möjliggör optimering, automatisering och bättre förutsägelser för företag, samt förbättrad kommunikation inom företagen. En intensiv vidareutveckling av IFS tekniska baslösningar har inbegripit modelldrivna och deklarativa utvecklingsmetoder och fokus på interna API:er för all funktionalitet. Det möjliggör en snabbare takt för innovation och snabbare leveranser av nya lösningar.

Den nya, förbättrade arkitekturen ger snabbhet, skalbarhet och flera alternativa lösningsmöjligheter. Den är anpassad både till molnet och till lokal drift på egna servrar. Moderna tekniklösningar som containrar, med Kubernetes, ger inte bara enorm skalbarhet i molnet, utan garanterar också flyttbarhet för lösningar mellan molnet och egna servrar. De ger också enkel integration av AI, maskininlärning och robotautomatisering av processer till alla lösningar i IFS sortiment.

Under IFS World Conference förhandsvisar IFS hur de nya tekniklösningarna kan användas i praktiken, för tusentals besökare:
· Digitala tvillingar och övervakning av resurser.
· Prediktiv planering av underhåll i realtid.
· Lösningar för fjärrstöd för service och underhåll som drar nytta av förstärkt verklighet (AR/MR).

IFS gör det möjligt för sina kunder att kontinuerligt använda de senaste versionerna av deras IFS-applikationer, utan krav på jobbiga uppgraderingar som stör driften. Det gör att det blir enklare att få överblick över och förutsägbarhet för affärsutveckling, samt ger bättre kontroll och enklare planering vad gäller att införa ny funktionalitet.

̶  De lösningar som mitt team visar i dag bygger på en fullt genomförbar plan för att leverera en öppen och skalbar arkitektur. Det ger våra kunder den funktionalitet som de behöver i de branscher de verkar i, säger Christian Pedersen, produktchef på IFS.

̶   IFS har alltid jobbat med att skapa en arkitektur som ger öppna och användbara kärnapplikationer. Med dagens lansering visar vi att vi levererar på vårt löfte om en arkitektur med inbyggda valmöjligheter. Det gör att våra kunder kan dra nytta av ny teknik snabbare och enklare, på ett sätt som uppfyller deras affärsbehov och gör det möjligt för dem att dra nya av nya möjligheter.

Bild: IFS