Nyheter

Strukton Innovation Award 2019 – and the winner is…

Tillsammans klarar vi mer! Det skulle kunna vara ledmotivet för vinnaren av Strukton Innovation Award 2019. Den här gången var det projektet Framtidens Järnväg som tog hem vinsten för sin fleråriga strävan att öka samspelet mellan näringsliv och akademi; allt för att stärka konkurrenskraften och de innovativa framstegen inom järnvägssektorn. Projektet drivs under varumärket Nordic Infracenter och ägs av Nässjö Näringsliv AB.

Torsdag 10 oktober delade Strukton Rail för andra gången ut Strukton Innovation Award. Prisceremonin hålls vartannat år i samband med mässan Nordic Rail i Jönköping. Av årets tre finalister var det samarbetsprojektet Framtidens Järnväg som knep vinstpokalen.

̶  Vi är oerhört stolta över att ha vunnit Strukton Innovation Award 2019. Vi ska naturligtvis göra allt för att förvalta det på bästa sätt, säger Hans-Inge Almgren, verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter.

Strukton Innovation Award instiftades 2017 och har tillkommit för att stimulera innovativ utveckling i järnvägsbranschen. Bland årets nominerade fanns personer, samarbeten och nya tekniska lösningar som bidragit till säkrare arbetsmiljö samt planeringsprocesser och arbetsmetoder som ska höja effektivitet och kvalitet på järnväg.

Årets vinnare Projektet Framtidens järnväg bedrivs under varumärket Nordic Infracenter och ägs av Nässjö Näringsliv AB. Projektets mål är att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv kring teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning och på så sätt utveckla konkurrenskraft och tillväxt hos järnvägsrelaterade företag.

Juryns motivering löd:

Med den snabba digitaliseringen inom järnvägssektorn krävs ny kompetens, nya utbildningsmodeller och sätt att arbeta. Under ledordet ”Tillsammans” vill projektet Framtidens Järnväg stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning. Projektet ligger helt rätt i tiden, och med sitt spektrum av infallsvinklar och samarbetspartners har det alla möjligheter att lyckas!

Övriga finalister var Trafikverkets Arne Nissen samt underhålls- och installationsverktyget Mint 1.2 som är framtaget av Bombardier.

FAKTA STRUKTON INNOVATION AWARD:
Strukton Rail delar för andra gången ut innovationspriset Strukton Innovation Award till en aktör inom järnvägsbranschen i Norden. Prisets syfte är att stimulera till innovativ utveckling som kan bidra till säkerhet, förbättrad arbetsmiljö, tillgänglighet, kapacitet och/eller funktion i spår- eller järnvägsanläggningar. Läs mer om priset på www.strukton.se.

Bilden:
Stämning och stjärnglans vid utdelningen av Strukton Innovation Award 2019. Här syns Tony Cimen och Hans-Inge Almgren, några av årets vinnare i samarbetsprojektet Framtidens Järnväg.
Bild: Strukton Rail