Nyheter

Bygget av Marieholmstunneln i Göteborg går in i en ny fas

Från Röde orm (Partihallsförbindelsen och E45) kan man nu se in i mynningen på Marieholmstunneln. En tunnel som går i samma färg invändigt som Röda orm och för tankarna till ett blodomlopp.

Tunneln kommer att bli en viktig länk i Göteborgs trafiksystem. En hel del arbeten kvarstår. Ett av dem är att riva rörsponten*. Rörsponten rivs för att trågväggarna ska kunna gjutas ihop med tunnelväggarna så att det blir en enhet (tråg o tunnel).

Rivningen är komplicerad dels för att de 32 rör som ska kapas av med 15 meter, väger cirka 15 ton. En robot skär av varje rör under tunnelns botten och därefter lyfts de bort med kran.

– Hela spontväggar i den här enorma storleken är unikt men det krävdes på grund av det stora omgivande trycket från vattnet och leran, berättar Jan Bengtsson, byggledare Marieholmstunneln.

Andra arbeten under hösten:

  * Tingstadsmotet och anslutningarna till Marieholmstunneln byggs klart.

* Ett extra körfält mellan Tingstadsmotet och Bäckebolsmotet börjar byggas. Samtidigt som man gör det förbättras bullerskyddet för boende på västra sidan av E6, mot Bäckebolsmotet.

* Alla betongarbeten med Marieholmstunneln blir klara och man börjar asfaltera och linjemåla inne i tunneln.* Installationsarbeten (el, belysning, VVS, trafikstyrning, säkerhetssystem, kameror, ventilation etc.) inne i tunneln påbörjas.