Nyheter

Upprop för Hållbara hastigheter ska rädda liv, miljö och klimat

”Tillsammans för Hållbara hastigheter!” Uppropet kom strax före lunchtid på tisdagen från Trafikverket och åtta av Sveriges största transportköpare.

– Det går alldeles för fort på våra vägar! Vi kan inte bara använda polisen och trafiksäkerhetskamera för att lugna ner det.

Det sade Maria Kraft, måldirektör trafiksäkerhet, till Stordåhd Kommunikation innan hon gick in på pressmötet på Radisson Blu Royal Viking Hotell i centrala Stockholm för att presentera uppropet för Hållbara hastigheter på våra vägar.

Maria Kraft betonade vikten av att stora upphandlare av transporter, som bland annat PostNord, IKEA och SSAB, tillsammans med Trafikverket står bakom uppropet.

– Att upphandla hållbara hastigheter där man följer hastigheten är en av de saker som har störst betydelse för att rädda liv på våra vägar.

Den professionella trafiken och de som kör i tjänsten står för en stor del av trafikflödet. De kan hjälpa till att lugna ned tempot, underströk Maria Kraft.

– I ett modernt samhälle behöver fler har ordning på sin transportkedja och se till att den funkar. Vi börjar med de stora transportköparna för att sätta en ny agenda.

Av all trafik i Sverige kör ungefär 55 procent för fort. För tung trafik är motsvarande siffra 70 procent, enligt Maria Kraft och Trafikverkets mätningar.

– Skulle hela det trafikflödet ställa om och hålla hastigheterna så är det minsta hundra räddade liv per år.
Men uppropet för Hållbara hastigheter handlar inte bara om direkta dödsolyckor i trafiken.

Hälsa, trygghet och framförallt miljö, klimat och mänskligt liv i ett vidare perspektiv. Det här ligger förstås också bakom uppropet för Hållbara hastigheter på våra vägar.

– Nu är det ett väldigt fokus på att rädda liv. Överhastigheter står för en stor del av klimatutsläppen. Ungefär 500 000 ton koldioxid per år, påpekar Maria Kraft.

Per Bondemark, vice vd och inköpsdirektör på SSAB, deltog även han på tisdagsförmiddagens pressmöte och upprop.

SSAB lastar varje dag ungefär 500 lastbilar i sin nordiska verksamhet.

– Just hastigheten har varit svår att följa upp. Men med tekniska landvinningar så är det nu möjligt. Vi kommer förmodligen att dra igång två pilotprojekt kring det här. Ambitionen är att bidra till en bättre regelefterlevnad när det gäller hastigheten, förklarade Per Bondemark.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon pekade avslutningsvis på alla vägtekniska åtgärder i form av mitträcken och annat som verket gör för att bidra till ökad trafiksäkerhet.

– Men det krävs också att de aktörer som använder systemet gör det på ett säkert sätt, tillade Lena Erixon.

Bilden:
Gruppbild från högnivåmöte med statssekreterare Mattias Landgren om hållbara hastigheter.
Bild: Trafikverket