Nyheter

Nya E10 i Kiruna anpassad efter naturen

Gruvdriften i Kiruna har gjort att markytan deformeras och spricker. Det innebär att nuvarande E10 genom Kiruna på sikt inte kommer att vara farbar. Därför byggs nu en ny sträckning av vägen norr om staden.

Den nya vägen blir sju kilometer lång och byggs i två etapper där den första sträcker sig från befintliga E10 vid Karhuniemi till Kurravaravägen. Etapp två går från Kurravaravägen, förbi nya centrum och ansluter till befintlig E10 vid Tuollavaara.

Förutom fem kilometer väg med eruopavägstandard har det i etapp ett byggts tre cirkulationsplatser och två ravinbroar, en på 80 meter och en på knappt 180 meter. Under dessa finns möjlighet för kirunaborna att vandra eller åka skidor.

Passager för friluftsliv

Sex mindre passager för skidspår, gång- och cykelvägar samt skoterleder har byggts under nya vägen. Över vägen har två skidbroar byggts.

– Vandra, skidåkning och att köra skoter är viktiga delar av livet för de som bor i Kiruna. Att inte begränsa friluftslivet har varit en viktig parameter i planeringen. Med två större passager och åtta mindre så tycker jag att vi lyckats bra med det, säger Charlotta Blind, projektledare på Trafikverket.

Hon konstaterar att bygget av nya E10 rent tekniskt inte varit så komplicerat.

– Det har dock varit en utmaning att ta hänsyn till att det varit mycket folk i rörelse runt bygget. Vi har sett till att det alltid funnits vissa passager öppna där friluftslivet kunnat passera. Vi har även haft en bra dialog med kommunen och föreningslivet.

Norrskenet prioriterat

För att inte påverka upplevelsen av norrsken har den nya vägen enbart belysning på kritiska sträckor. Det har även lagts mycket energi på gestaltningen på och runt vägen.

– Cirkulationsplatserna har utformats med olika höjder, växtbäddar och stensättningar. I passagerna under vägen finns stensättningar med lokal sten. Allt för att anknyta till den omgivande naturen.

Fjällmotiv i passager

Fem av gång- och cykelportarna får konstnärlig utsmyckning som även fungerar som belysning. På betongen i portarna sätt skivor av cortenstål. I skivorna borras många små hål som belyses bakifrån. Det ger en ljusbild som motsvarar ett fotografi.

– Bilderna är fjällmotiv från Kiruna kommun som återspeglar naturen här uppe. Konstverken fungerar samtidigt som funktionsbeslysning. Ljuset studsar upp bakom och på sidorna av stålskivorna, och lyser upp passagerna, berättar Charlotta Blind.

För etapp ett släpps trafiken på 30 oktober. Etapp två är påbörjad och ska vara helt klar 2021, men trafiken släpps på hösten 2020. Den nya vägen får dock inte europavägstatus förrän båda etapperna är klara. Under tiden kommer trafiken fortsatt gå på befintlig E10. Etapp ett får namnet väg 530 till hösten 2020 då hela sträckan tas i bruk och får namnet E10.

Bilden:
Den nya vägen blir sju kilometer lång och byggs i två etapper där den första sträcker sig från befintliga E10 vid Karhuniemi till Kurravaravägen.

FAKTA I KORTHET

Ny väg och broar längs E10, Kiruna
Tidplan: november 2017–september 2019
Byggherre: Trafikverket Investering Distrikt Norr
Utförandeentreprenör: NYAB Infrastruktur AB (väg och åtta broar)
Totalentreprenör: GRK Infra AB (ravinbroar)
Kostnad: 123 Mkr

Av Lars-Olof Tandberg