Nyheter

En växande global elit flyger tusen gånger mer än genomsnittet

En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet. Slutsatsen är att global mobilitet är intimt förknippad med en växande elits livsstil och identitet – och därför svår att ändra.

Känslan av flygskam har mer eller mindre spritt sig till stora delar av befolkningen, i alla fall i Sverige.

En ny studie visar dock att internationellt kända, köpstarka personer knappast har ändrat sin livsstil. Åtminstone inte de tio mer eller mindre slumpvalda personer, från fyra kategorier, vars flygresande en grupp forskare från Lunds universitet noggrant kartlagt under ett års tid, år 2017.

Allra mest flög Bill Gates som släppte ut 1600 ton CO2, följt av Paris Hilton och Jennifer Lopez på 1260 ton respektive 1050 ton. Minst flög Emma Watson, som släppte ut 15 ton CO2. Det globala genomsnittet på utsläpp från flygtrafik ligger på inte ens 100 kg per person och år.

Enligt forskarna är de analyserade personernas beteende inte är unikt utan finns hos många andra ekonomiska, politiska och kulturella eliter och blir synlig i bland annat den globala ökningen av privata flygplan.

– FN fokuserar i det globala klimatavtalet på nationella utsläppsminskningar genom att de produkter och tjänster vi konsumerar skall bli mer klimatsmarta. Flygskamsdebatten fokuserar däremot på individens ansvar att konsumera mindre och mer miljövänligt. Detta drar uppmärksamhet till de globala eliternas förbrukning, säger Stefan Gössling, professor i turism vid Lunds universitet och huvudförfattare.

Samhället behöver förhålla sig till en utveckling där en mindre grupp av “superemitters”, alltså individer som driver upp utsläppsnivåerna på grund av deras energiintensiva livsstilar, står för en stor och växande del av de totala utsläppen.

– Dessutom har dessa personer hög status och är en förebild för många. Deras livsstil är normsättande och identitetsstiftande. Framför allt unga människor drömmer om att resa världen runt på ett liknande sätt, utan att behöva bekymra sig om pengar.

En minoritet har börjat låta engagemanget ge konsekvenser i det egna beteendet genom att sluta eller minimera flygandet. Greta Thunberg och rörelsen ”Friday for Future” är både ett exempel på konsekvens och pådrivare av denna utveckling. Greta Thunberg är också viktig då hon bidragit till att etablera en ny norm.

Att välja bort flyget är en förhållandevis ny social norm, enligt Gössling. Tidigare var det en debatt mellan ett fåtal individer, nu har det vuxit till en samhällsdebatt, även utanför Sverige.

– Vi gjorde exempelvis en undersökning på Facebook som publicerades 2016, och en mycket stor del av alla uppdateringar handlade om resor. Det var statushöjande att kunna visa att man gjort många resor. En debatt om klimateffekterna fanns däremot inte. Vi ser nu en ändring på detta.

Så här gick forskningen till

Tio kända personers konton på Instagram, Twitter och Facebook granskades. Alla inlägg relaterade till resor samlades, och startpunkt/resmål bestämdes. Flygkilometerna och utsläppen beräknades genom en analys av de mest direkta flygsträckorna. Med detta som underlag, och flygplanstyperna som användes, beräknades utsläppen. När det gäller urvalet, prövade sig forskarna fram uppnå en jämn fördelning mellan kategorierna affärsmän, idrottare, konstnärer, artister. Arbetet påbörjades våren 2018.

Bild: Gerhard Gellinger